You are here

Najmodernejšia ochrana osiva obilnín

Aktuality
22.08.2014

Moridlo Celest Trio Formula M. Špičková novinka pre všetky významné druhy obilnín v našom portfóliu.

Hlavným pilierom každého pestovateľského úspechu je osivo. Výberom kvalitnej odrody s vynikajúcim genetickým potenciálom sa snažíme vytvoriť si základ pre bohatú úrodu prvotriednej akosti. Ak investujeme do kvalitného certifikovaného materiálu, musíme mať istotu, že ten je chránený pred patogénmi, ktoré sa môžu vyskytnúť nielen na zrnách, ale aj v pôde. Morenie plní nezastupiteľnú úlohu ako preventívna ochrana pred týmito škodlivými činiteľmi. Poskytuje ochranu genetického potenciálu osiva a je nevyhnutnou podstatou zdravého rastu a vysokej úrody s dobrými kvalitatívnymi parametrami.

Ak nie je morenie osiva vykonané v potrebnej kvalite, má to negatívny vplyv na významné ukazovatele, ako je vzchádzanie, celkový zdravotný stav a dĺžka vegetačnej doby, ktoré sa neskôr prejavujú na celkovej bilancii úrody. V prípade zaručenej istoty pred nebezpečnými chorobami prenosnými osivom a pôdou sa preto oplatí staviť na kvalitné moridlo.

Spoločnosť Syngenta uviedla v tomto roku na slovenský trh moridlo Celest Trio Formula M, ktoré ponúka pre farmárov najkomplexnejšiu a najmodernejšiu ochranu osiva obilnín.

Celest Trio predstavuje v súčasnosti výnimočne účinnú ochranu pšenice, jačmeňa, raže, tritikale a ovsa pred širokým spektrom choroboplodných patogénov, ktoré sa nachádzajú tak na povrchu, ako aj vo vnútri zrna, a taktiež aj pred tými, ktoré sa vyskytujú v pôde. Toto moridlo novej generácie obsahuje tri účinné látky, ktoré zaručujú kompletnú ochranu zrna aj mladých rastlín. Hlavné výhody tohto moridla Celest Trio by sa dali zhrnúť do niekoľkých bodov:

 • Registrácia pre všetky významné druhy obilnín
 • Vysoký stupeň účinnosti proti najdôležitejším chorobám prenosným osivom a pôdou
 • Spoľahlivá a bezkonkurenčná dlhodobosť účinku vďaka trom účinným látkam
 • Mimoriadne priaznivá tolerancia pre osivo a klíčiace obilie
 • Pozitívny vplyv na hustotu porastu po vzídení a dobrú zdravotnú kondíciu počas zimy
 • Vitálny rast po zime, čím sa zvyšuje úrodový potenciál ozimných obilnín

Registrovaná dávka moridla 2 l/t je jednotná pre pšenicu ozimnú, pšenicu jarnú, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž aj tritikale. Iba v prípade ovsa je dávka 1,5 litra Celestu Trio Formula M na 1 tonu osiva.

Celest Trio Formula M je fungicídne moridlo obsahujúce tri účinné látky: difenoconazole, fludioxonila tebuconazole, ktoré sa ideálne dopĺňajú v účinku proti jednotlivým patogénom. Účinné látky boli vybrané a skombinované tak, aby boli vysoko tolerantné ku klíčiacim obilninám.

Fludioxonil zo skupiny fenylpyrrolov je širokospektrálna kontaktná účinná látka s reziduálnym účinkom. Fludioxonil svojím účinkom napodobňuje procesy, ktoré prebiehajú v prírode, a tým eliminuje hospodársky významné druhy húb z tried Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes (Fusariumspp., Rhizoctonia spp., Helminthosporium spp.).

Difenoconazole patrí do skupiny triazolov a je systémovo pôsobiaca účinná látka so širokým spektrom účinku. Účinkuje proti hospodársky významným druhom húb z tried Ascomycetes, Basidiomycetes aDeuteromycetes (napr. Tilletia spp., Ustilago spp., Fusarium spp., Septoria spp., Cochliobolus sativus). Má jedinečný účinok na mazľavú sneť zakrpatenú (Tilletia controversa).

Tebuconazole je širokospektrálna systémovo pôsobiaca triazolová účinná látkaÚčinná látka preniká do zŕn s vodou v priebehu ich napúčania, takže účinkuje proti chorobám, ktoré sú nielen na povrchu zrna, ale zasahuje proti pôvodcom chorôb žijúcich vo vnútri zrna. Na rozdiel od mazľavých snetí, na ktoré pôsobí účinná látka difenoconazole, účinkuje tebuconazole hlavne proti prašným snetiam.

Moridlo Celest Trio je tak ako väčšina moderných moridiel uvádzané na trh vo formulácii FS (suspenzný koncentrát). Spoločnosť Syngenta kladie v prípade moridiel veľký dôraz aj na kvalitnú formuláciu. V novej M formulácii boli zlepšené parametre priľnavosti moridla k zrnu a bolo znížené opadávanie moridla z osiva, vrátane zníženia efektu prašnosti

Moderná M formulácia prináša pozitívne efekty:

 • Rovnomerné pokrytie jednotlivých zŕn účinnou látkou, čím je eliminované premorenie alebo podmorenie jednotlivých zŕn
 • Zlepšenie farebnosti a vzhľadu namoreného osiva
 • Výborné priľnutie moridla k osivu po zaschnutí
 • Minimalizácia opadávania moridla pri preprave namoreného osiva
 • Menšie straty moridla vplyvom oteru

Celest Trio by nemal chýbať pri morení osiva množiteľských porastov pšenice, pre uznanie ktorých je nutné, aby pri prehliadkach nebol zistený výskyt mazľavej sneti zakrpatenej. Moridlo Celest Trio však nie je prínosom iba pri ochrane proti mazľavej sneti zakrpatenej, ale predstavuje najbezpečnejšiu ochranu osiva obilnín proti všetkým hospodársky významným chorobám prenosných osivom a pôdou aj v bežnej produkčnej farmárskej praxi.