You are here

Máte už špecialistu pre zdravé porasty jačmeňa?

Aktuality
29.04.2015

Chceme Vám pomôcť pri dosahovaní Vašich úspechov a každému pestovateľovi poskytnúť tie najkvalitnejšie prípravky. Staňte sa aj Vy pestovateľom ,,Bontima® jačmeňov”.

Len od vitálneho a zdravého porastu pri vysokej intenzifikácii vstupov môžete očakávať výnosy. Spoločnosť Syngenta prináša v roku 2015 aj na slovenský trh fungicídnu novinku s obsahom novej účinnej látky. Bontima® investíciu nielenže vráti ale aj zúročí. Fungicídny prípravok špeciálne vhodný na antirezistentnú ochranu jačmeňov s unikátnou kombináciou účinných látok novej generácie: isopyrazam 62,5 g/l a cyprodinil 187,5 g/l.

Isopyrazam rýchlo preniká do voskovej vrstvy listu, kde sa pevne naviaže. Zároveň sa silno naviaže aj na štruktúru patogéna, čím ho doslova vypne z energie. Dokáže odolávať meniacim sa poveternostným podmienkam, vysokým teplotám, silnému dažďu, UV žiareniu. Druhou účinnou látkou je cyprodinil. Pohybuje sa v pletivách translaminárne a akropetálne. Do 2 hodín po aplikácii je v listoch plne aktívny, po tejto dobe účinná látka nemôže byť zmytá z povrchu listov dažďom. Fotosyntetický potenciál jačmeňa po ošetrení prípravkom Bontima® plne smeruje k tvorbe vyššej úrody.

Bontima® účinkuje na hnedú, rynchospóriovú, ramuláriovú škvrnitosť jačmeňa, fyziologické listové škvrnitosti, múčnatku trávovú a hrdze jačmeňa. Do intenzívnych technológií odporúčame aplikovať na začiatku infekcie, keď je jačmeň v rastovom štádiu na začiatku predlžovacieho rastu stebla, najneskôr však do začiatku kvitnutia pri prvých viditeľných peľniciach. V T2 fungicídnom, predovšetkým preventívnom ošetrení, poskytne bezpečnosť až na 7 týždňov! Dávka 1,6* - 2,0 l/ha.

V prípade sólo aplikácie fungicídu Bontima® jedenkrát v sezóne odporúčame ošetrenie vo fáze BBCH 33 v plnej dávke 2,0 l/ha, čo zabezpečí dlhodobý účinok. Pri signalizácii intenzívneho infekčného tlaku je vhodné vykonať dve ošetrenia a skrátiť interval medzi prvým a druhým ošetrením. Použitie maximálne 2x počas vegetačnej sezóny. Vhodný do tankmix aplikácií. Dávka vody 100-400 l/ha.

BONTIMA® podporí porasty jačmeňa za každej situácie vo vysokej fyziologickej asimilačnej aktivite, v zvýšenej tolerancii k stresovým faktorom, k suchu. Poskytne 3x vyššiu bezpečnosť porastom v porovnaní s inými prípravkami.Vytvára podmienky pre dosiahnutie maxima s excelentnou kvalitou úrody a rentabilitou.

* Prípravok je takto registrovaný v inom štáte EÚ.

Bontima - ochrana proti ramuláriovej škvrnitosti (Ramularia collo-cygny)

Bontima - ochrana proti hnedej škvrnitosti (Pyrenophora teres)

 

Ramuláriová škvrnitosť Hnedá škvrnitosť jačmeňa Rynchospóriová škvrnitosť Múčnatka trávová