You are here

Konferencie Syngenta – záruka kvality

Aktuality
03.03.2015

Technológia novej generácie, značka kvality. To bol podtitul ďalšieho úspešného ročníku zimných konferencií spoločnosti Syngenta.


Spojenie dvoch zdanlivo nesúvisiacich tém sa pri bližšom pohľade ukáže ako opodstatnené– nielenže sa hovorilo o nových technológiach, teda prípravkoch, ktoré prinášajú na naše polia zase väčšie benefity pre pestovateľov, ale s používaním kvalitných produktov ide ruka v ruke aj kvalita dopestovanej komodity a z nej vyrobenej potraviny, o ktorých sa tiež na našich konferenciách hovorilo. O zaujímavých hostí nebola núdza a našťastie ani o množstvo návštevníkov, ktorí bohaté informácie prišli načerpať do Košíc aj do Nitry.

Intenzívne a trvalo udržateľné poľnohospodárstvo sa dá spojiť


Konferencie už tradične otváral generálny riaditeľ spoločnosti Syngenta pre Českú a Slovenskú republiku – Ing. Ľuboš Koľ. Témou jeho prezentácie bola súčasná polarizácia názorov v spoločnosti. Politické členenie na ľavicu vs. pravicu, každodenný život prebiehajúci na vidieku vs. meste, neustále balasovanie medzi globalizáciou a regionálnymi potrebami – to všetko tvorí súčasť spoločenského priestoru, v ktorom žijeme. Bez ohľadu na to, ako veľmi krehká je rovnováha medzi spomenutými extrémami, pre poľnohospodárov je v súčasnosti najdôležitejšia otázka: pestovať intenzívne alebo trvalo udržateľne? Z globálneho hľadiska treba vziať do úvahy fakt, že do roku 2050 bude nutné nasýtiť o 2 miliardy ľudí viac, ako doteraz. Rastúca populácia teda vyžaduje intenzitu. Avšak aplikovaná bez vízie trvalej udržateľnosti by asi nemala dlhú existenciu. Aj preto v roku 2013 spoločnosť Syngenta verejne vyhlásila ,,Plán správneho rozvoja“ – 6 záväzkov, ktorých cieľom je intenzívne a trvalo udržateľné poľnohospodárstvo.

V roku 2013 vyhlásila Syngenta Plán správneho rozvoja


V podmienkach Slovenskej republiky sú ,,najhorúcejšími“ záväzkami predovšetkým efektivita pestovania plodín – čoho príkladom je aj náš hybridný ozimný jačmeň Hyvido a jeho vynikajúce úrodové výsledky v porovnaní s líniovými odrodami, posilnenie biodiverzity – v roku 2014 sme v spolupráci s farmármi založili 104 ha kvitnúcich pásov a v neposlednom rade záväzok ochrany zdravia ľudí – v tejto oblasti sme v roku 2014 preškolili v Čechách a na Slovensku viac ako 4 200 farmárov. Touto cestou sa teda spoločnosť Syngenta rozhodla prispieť k tomu, aby intenzívne poľnohospodárstvo bolo aj trvalo udržateľné.

V roku 2015 prichádzajú na trh dve novinky s Duosafe technológiou: Bontima a Symetra


K tomu by mala pomôcť aj prvá prezentovaná novinka – fungicíd Bontima. Prípravok novej generácie s jedinečnou Duosafe technológiou je určený na ochranu jačmeňa proti všetkým dôležitým chorobám. Najdôležitejšie benefity Duosafe technológie zhrnul prezentujúci Ing. Ján Murín, kampaňový manažér pre obilniny, do troch bodov: nová účinná látka isopyrazam, silné priľnutie k voskovej vrstve a patogénovi, 3 x dlhšie zotrvanie účinnej látky vo voskovej vrstve. Zloženie prípravku je zároveň kľúčom k antirezistentnej stratégii. Aj vďaka tomu dokáže Bontima spoľahlivo kontrolovať všetky významné choroby jačmeňa ako je hnedá, ramuláriová a rynchospóriová škvrnitosť, múčnatka, hrdza jačmenná a fyziologické škvrnitosti.

Technológia novej generácie však prichádza aj do repky olejky - a to vďaka ďalšej prezentovanej novinke. Plodinová manažérka Ing. Dana Brožová vo svojom príspevku prezradila, že účinná látka isopyrazam sa nachádza aj v novom fungicíde, určenom na ošetrenie repky olejnej – prípravku s názvom Symetra. Duosafe technológia v kombinácii so známym azoxystrobinom zabezpečuje široký a dlhodobý účinok proti chorobám repky v čase kvitnutia, pričom účinkuje na bielu hnilobu a väčšinu ďalších dôležitých chorôb, ktoré trápia pestovateľov repky olejnej. Výsledkom pokusov je preukázateľný fyziologický účinok na navýšenie úrody – a to na každom poli, každý rok.


Z fungicídov vyšiel ako najlepší prípravok Amistar Xtra


Pri repke sme zotrvali aj v ďalšej prednáške, tentoraz sa na pódiu ukázal prvý externista, Ing. David Bečka, Ph.D. z České zemědělské univerzity v Prahe. Repková sezóna 2014/2015 priniesla podľa jeho slov pokles výmery repky na Slovensku zo 137 tisíc ha na približne 120 tisíc hektárov a k dobrej situácii na poliach neprispel ani zákaz moridiel obsahujúcich účinné látky zo skupiny neonikotinoidov, veľký výskyt slizniakov, piliarok a v neposlednom rade fómovej hniloby. Pestovateľom odporučil skoré hnojenie nielen dusíkom, ale aj sírou a rovnako reguláciu prerastených porastov. V dôsledku pretrvávajúcej miernej zimy naznačil, že je pravdepodobný vyšší tlak škodcov. Témou boli aj odrody repky a ich výsledky v maloparcelkových pokusoch, kde sa naše odrody SY Cassidy a SY Saveo umiestnili na popredných priečkach z hľadiska úrod. Z fungicídov vyšiel ako najlepší prípravok Amistar Xtra, pričom spomenul aj Symetru, ktorá bude určite zaujímavou novinkou na vyskúšanie.

Rezistentné populácie metličky obyčajnej rieši herbicíd Axial 050 EC


Z České zemědelské univerzity sme privítali ďalšieho hosťa, prof. Ing. Josefa Soukupa, CSc., ktorý sa venoval tiež aktuálnej téme – rezistencii metličky obyčajnej k niektorým herbicídom. S týmto problémom bojujú poľnohospodári predovšetkým v Čechách, Nemecku, Poľsku, ale vyskytuje sa už aj na Slovensku. V roku 2014 dala spoločnosť Syngenta pestovateľom možnosť bezplatne otestovať rezistenciu metličky z vlastných polí. Zo 43 populácií z 39 podnikov (Česko, Slovensko) bola takmer každá druhá rezistentná (46 %), z toho 11 populácií (25 %) s veľmi vysokým stupňom rezistencie voči herbicídom zo skupiny ALS inhibítorov. Nie veľmi pozitívnou informáciou bol fakt, že vo všetkých uvedených krajinách je výskyt ,,ALS“ rezistencie na vzostupe. Z prednášky sa mohli všetci prítomní dozvedieť, ako rezistencia vzniká, akým spôsobom sa testuje a monitoruje. Potešiteľnou informáciou bolo, že na rezistentnú metličku účinkuje prípravok z portfólia spoločnosti Syngenta – Axial 050 EC, v súčasnosti najspoľahlivejší herbicíd na jarnú ochranu obilnín. Z hľadiska antirezistentnej stratégie je podľa slov prof. Soukupa najdôležitejšia prevencia založená na osevných postupoch a striedaní herbicídov s rôznymi mechanizmami účinku.

Technológia ochrany kukurice je s novým fungicídom Quilt Xcel kompletná


Slovné spojenie technológia novej generácie malo svoj význam aj v prípade ďalšej prednášky, kolegu Ing. Stana Rajtára, plodinového manažéra pre kukuricu. Ponuka spoločnosti Syngenta v tejto plodine bola takmer kompletná – osivá, moridlá, herbicídy, insekticídy. Ovšem chýbal ešte jeden druh prípravku – fungicíd. Od roku 2015 je v našej ponuke aj ten – s názvom Quilt Xcel. Okrem našich inovovaných herbicídnych balíčkov ste sa teda mohli dozvedieť aj to, že v Spojených štátoch používajú fungicídy do kukurice už niekoľko rokov, pričom ich vplyv na kvalitu a výšku úrody je nezanedbateľný. Účinné látky azoxystrobin a propiconazole nie sú novinkou, ale ich použitie v kukurici áno. Ich spojenie v prípravku Quilt Xcel prináša benefity ako: ochranu proti helmintosporióze, hrdzi, fuzariózam a iným chorobám kukurice, zvýšenie odolnosti rastlín proti stresu, maximalizáciu úrodového potenciálu, lepšie dopelenie špičiek a v neposlednom rade zníženie obsahu mykotoxínov. Minuloročné skúsenosti z Čiech potvrdili pozitívny vplyv aplikácie fungicídu Quilt Xcel na výšku a kvalitu úrody.

Priestor dostala aj slnečnica a s ňou aj Ing. Ivan Varečka. Ten prezentoval novinky v portfóliu osiva slnečnice pre rok 2015 a zároveň komplexnú technológiu jej pestovania. V osivách môžeme odporučiť 3 novinky: SY Neostar, SY Estiva a Talento. Čo sa týka prípravkov, overený Amistar Xtra potvrdil svoju účinnosť na choroby slnečnice aj v minulom roku, rovnako ako minuloročná novinka pre Clearfield technológiu – herbicíd Listego. S týmto prípravkom bola v minulej sezóne spojená aj súťaž – jeho nákupom ste mohli podporiť jednu z troch vybraných inštitúcií. Samolepka z balenia prípravku, ktorú mali zákazníci nalepiť na súťažný formulár, mala hodnotu 5 € a k výslednej sume, ktorá vznikla ich spočítaním, prispela aj naša spoločnosť. Vyhodnotenie prebehlo priamo na konferencii a šek na 2 500 € si prevzala PR manažérka občianskeho združenia Červený nos Clowndoctors, Mgr. Hana Bieliková, pretože práve ich združenie dostalo od vás najviac hlasov.


Nechýbal sprievodný program a ochutnávka výrobkov držiteľov Značky Kvality SK


Záverečná prednáška patrila Značke kvality – teda konkrétne Ing. Michaele Píšovej z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá návštevníkom vysvetlila, ako funguje Národný program podpory poľnohospodárskych produktov a potravín a udeľovanie samotnej Značky kvality, ktorá vznikla v roku 2004. Jej cieľom je predovšetkým upriamiť pozornosť slovenských spotrebiteľov na kvalitné domáce potraviny, poskytnúť spotrebiteľovi dôležité informácie o nakupovaných potravinách, stanoviť podmienky používania označení vyjadrujúcich pôvod poľnohospodárskych produktov a potravín, zlepšiť rozpoznateľnosť slovenských produktov na pultoch obchodov a oboznámiť spotrebiteľa so špecialitami jednotlivých regiónov. Každá ocenená potravina musí spĺňať požiadavky ustanovené príslušnými predpismi potravinového práva, obsahovať najmenej 75 % z celkovej spotreby surovín z domácej výroby a samozrejme je vyrobená na území Slovenskej republiky. Výrobky, ktoré svojimi parametrami spĺňajú nadštandardné kvalitatívne vlastnosti na základe posúdenia a odporúčania komisie získajú Značku kvality SK Gold. Proces posudzovania je bezplatný a zasielanie žiadostí je možné počas celého roka. Značka sa udeľuje rozhodnutím ministra na tri roky, na sezónne výrobky na jeden rok, čo oprávňuje držiteľa používať logo značky na výrobku a získa ministerstvom vystavený dekrét. Aktuálne je držiteľom Značky kvality SK 102 výrobcov / 826 výrobkov a z toho Značka kvality SK Gold 74 výrobcov / 375 výrobkov.


Naše konferencie, to nie sú len odborné prednášky, aj keď ide predovšetkým o ne. Stala sa z nich však aj príjemná spoločenská udalosť, priestor na výmenu skúseností, debaty pri káve a stretnutia s kolegami, priateľmi, obchodnými partnermi. Sme radi, že ste boli ich súčasťou aj tento rok a veríme, že ste si z nich odniesli nielen množstvo informácií, ale aj príjemný pocit z užitočne stráveného dopoludnia, napríklad aj s priateľmi.V tom prípade bol náš hlavný cieľ splnený a tešíme sa na ďalšie stretnutia s vami v roku 2015.