You are here

Keď výnos, tak Aganos

Aktuality
05.05.2020
Aganos

Poznáte už víťaza registračných pokusov v Českej republike pre repku ozimnú za úrodu v roku 2019 a zároveň aj celkového víťaza za posledné tri roky testovania? Vraj nie?

Je ním nový hybrid spoločnosti Syngenta s názvom Aganos. Jeho úrodové výsledky sú úctyhodné počas všetkých troch rokov testovania, kedy dosiahol 114 % úrodu voči kontrole v roku 2017, 117 % v roku 2018 a dokonca 122 % v roku 2019 (bližšie viď graf). S týmito výsledkami bol registrovaný v Českej republike.

Aganos graf

Na Slovensku dosiahol v prvom roku registračných skúšok v roku 2019 s úrodou 5,54 t/ha a 111,5 % voči kontrolnej odrode taktiež vynikajúce výsledky.

Je tu však ešte jeden dôležitý parameter, ktorým tieto úrodové výsledky Aganos dosiahol. Je ním stabilita úrody. Počas všetkých troch rokov, ale aj naprieč rôznymi testovacími podmienkami, na odlišných skúšobných lokalitách, Aganos jednoznačne exceloval. Teraz zmieňujem oficiálne registračné výsledky Českej republiky. Okrem toho sa táto repka prejavila aj v interných pokusoch Syngenty nielen v Čechách, ale aj na Slovensku, Poľsku a ďalších krajinách EÚ.

Sucho je kritickým úrodotvorným faktorom už niekoľko rokov. Podľa máp www.intersucho.cz už zasiahlo všetky kúty Českej republiky. Samotná odpoveď hybridu na podmienky s nedostatkom vody je tak veľmi dôležitá pre zabezpečenie nadštandardnej úrody v danom roku. Sucho viac menej pôsobilo aj v priebehu štátnych odrodových skúšok posledných troch rokov. Jedným z parametrov, ktorý môže byť negatívne suchom ovplyvnený je hmotnosť tisícky semien. Pestovatelia v posledných rokoch volajú po hybridoch s vyššou HTS. K takým odroda Aganos samozrejme patrí. Ani v jednom z testovaných rokov v prípade Aganosu, ako jedinej odrody, neklesla HTS pod hranicu 5 g a to nielen v Čechách, ale aj na Slovensku alebo Poľsku.

Vírus žltačky okrúhlice sa stal veľkým problémom v sezóne 2017/2018. Vtedy bol zaznamenaný extrémny výskyt vošiek, ktoré nečakane dobre odolávali insekticídnym foliárnym aplikáciám. Výsledkom bolo veľmi vysoké percento napadnutia vtedajších porastov týmto vírusom. Hybrid Aganos si nesie geneticky podmienenú odolnosť voči vírusu žltačky okrúhlice (TuYV). Saním vošiek na rastlinách tak nedochádza k infikovaniu rastlín, vírus sa nemnoží a tým neoslabuje rastlinu. Ďalším benefitom v genóme hybridu Aganos je všľachtený gén RLM7, teda gén odolnosti voči Phoma lingam. Jeho celkový zdravotný stav možno hodnotiť ako veľmi dobrý.

Už som spomínal, že Aganos je schopný podávať nadštandardný úrodový výkon naprieč lokalitami. Bol testovaný na horších pôdach vrátane piesčitých. Ak máte takéto stanovištia, Aganos je vhodnou voľbou aj pre vás. Odporúčame ho aj pre podmienky minimalizácie.

Z hľadiska dynamiky rastu a vývoja sa jedná o odrodu, ktorá patrí do skupiny repiek s rýchlejším jesenným vývojom. Preto ho môžeme odporučiť aj pre neskoršie termíny výsevu. Navyše pri odrode Aganos sa netreba obávať jesennej tendencie rastlín k prechodu z fázy sediacej ružice do fázy predlžovacieho rastu. Ľudovo tak možno povedať, že Aganos "sedí a nevybieha". Po zime spadá Aganos skôr k odrodám so skorším nástupom do vegetácie, dokáže tak využiť včasnú jarnú vlahu vo svoj prospech.

Z hľadiska kvitnutia spadá do skupiny stredne skorých odrôd. Dosahuje strednú výšku a získal aj veľmi vysoké hodnotenia v nepoliehaní. Má husté nasadenie šešúľ a celkové dozrievanie nastáva v stredne skorom segmente.

Už niekoľko rokov priebeh zimy nevyzdvihol benefity odrôd s vysokou schopnosťou odolnosti k nízkym teplotám. V tomto parametri dosahuje Aganos výborné výsledky. Ak sa dostaví tuhá zima, Aganos podá zaručene skvelý výkon.

Pripravili sme si pre vás prehliadku tejto odrody v poloprevádzkových aj maloparcelkových lokalitách. Dúfam, že sa podarí eliminovať do doby možnej prezentácie porastov na poli súčasný stav a budeme sa môcť aspoň nejakou formou s vami stretnúť a Aganos si popísať v reálnych podmienkach.

 

Aganos AganosAganosAganosAganos