You are here

Jesenné stretnutia na poli

Aktuality
15.10.2020
den pola kukurica

Ing. Matej Šoka, Syngenta Czech and Slovakia

 

Aj napriek všeobecným nariadeniam a opatreniam, ktorých následkom bolo tohtoročné zrušenie mnohých podujatí, spoločných stretnutí a poľných dní, sme sa predsa len v priaznivom období streli s niektorými z vás. Začiatkom jesene sa konali dní poľa kukurice v lokalitách Želiezovce, Šaľa, Selice a Komoča, na ktorých sme jednoducho nemohli chýbať.

 

Ako sme mali možnosť sami vidieť, počasie aj celkové podmienky priali tento rok kukuriciam veľmi dobre. Mohli by sme povedať, že úrodový potenciál tohtoročných kukuríc bude na mnohých lokalitách vysoký. Čo však nemôžeme nespomenúť bol aj miestami mierny výskyt kukuričiara koreňového, ktorému tak isto vyhovovalo tohtoročné počasie.

 

DEŇ POĽA KUKURICE - ÚKSÚP V ŽELIEZOVCIACH

Na stanici ÚKSÚP v Želiezovciach vyzerali dobre mnohé porasty kukuríc. Z nášho portfólia sa tu veľmi dobre darilo hybridom SY Torino (FAO 320), SY Zephir (FAO 360), SY Orpheus (FAO 380), SY Premeo (FAO 400) a silážno-zrnovému hybridu SY Infinite (FAO 430).

kukurica

Deň poľa kukurice na stanici ÚKSÚP v Želiezovciach

 

DEŇ POĽA KUKURICE - SAGROP s.r.o. V ŠALI

Lokalita v blízkosti Šale nás ani tento rok nesklamala. Porasty kukuríc vyzerali výborne. Zákazníci, ktorí sa pri nás zastavili, tu mohli vidieť aj novinky nášho portfólia pre rok 2021, konkrétne SY Ignis (FAO 360) a Minerva (FAO 430). Obidva hybridy patria do novej generácie suchovzdorného šľachtenia Artesian. Mali sme tu zastúpené aj novinky predajnej sezóny 2020, hybridy SY Infinite, SY Torino a SY Impulse. Posledne menovaný zaujal hlavne svojim oranžovým sfarbením zrna, ktoré je spôsobené vyšším obsahom karotenoidov.

den pola kukurica

Poľný deň organizovaný spoločnosťou Sagrop s.r.o. v Šali

 

 

CELOSLOVENSKÉ DNÍ POĽA KUKURICE V SELICIACH

Na Celoslovenských dňoch poľa kukurice v Seliciach mohli návštevníci vidieť okrem porastov kukurice aj prezentáciu poľnohospodárskej techniky. Počasie nám prialo aj v tento deň. Zákazníkom sme tu mali možnosť predstaviť zastúpenie našich hybridov od FAO 280 až po FAO 600. Všetky hybridy tu mali veľmi dobré podmienky počas celej vegetácie. Ukázalo sa to aj na  hybride SY Infinite (FAO 430), ktorý je vďaka mohutnej rastline a stay-green efektu výborným silážnym, ale aj zrnovým hybridom. Jeho klasy môžu obsahovať až 16-18 radov zŕn.

 

den pola kukurica

Kukuričné hybridy Syngenta na Celoslovenských dňoch poľa v Seliciach

 

DEŇ POĽA KUKURICE V KOMOČI

Naposledy sme sa spolu stretli na poľnom dni v Komoči. Od rána to vyzeralo, že určite zmokneme, no aj tentokrát nám počasie doprialo príjemný priebeh podujatia. Zastúpenie našich hybridov od FAO 320 - SY Torino, určeného primárne na zrno, až po FAO 700 - SY Giants, určeného primárne na siláž, si nebolo možné nevšimnúť hlavne vďaka výškovej a farebnej odlišnosti. Farmárov z tohto regiónu zaujal nový hybrid pre sezónu 2021 - SY Minerva (FAO 430). Upútal hlavne svojim klasom a úrodovým potenciálom. Pozornosti neušiel ani hybrid SY Torino (FAO 320), ktorý sa vyznačuje vysokým počtom zŕn, 18 až 22, na klase. V lokalite Komoča dosahoval v priemere 19 zŕn na klase.

den pola kukurica

Deň poľa kukurice na lokalite Komoča

 

kukurica, sy torino

Hybrid SY Torino na lokalite Komoča

 

Verím že všetci spolu v zdraví prežijeme toto náročné obdobie, kedy máme výrazne obmedzenú možnosť vzájomného stretávania. Pre sezónu 2021 sme si pripravili až šesť noviniek. Portfólio kukuríc sa budeme snažiť prezentovať či už formou článkov v tomto časopise, novým katalógom, ale aj prostredníctvom webu a facebooku. S výberom vám radi pomôžu aj noví členovia predajného tímu pre osivá Syngenta.

Sledujte nás, a určite si z našej ponuky vyberiete.