You are here

Ideálny fungicíd pre úsporé aj intenzívne technológie

Aktuality
07.05.2015

Artea® Plus dokáže osloviť všetkých pestovateľov obilnín, ktorí hľadajú účinné a spoľahlivé riešenie klasových fuzarióz naozaj za rozumnú cenu.

S Artea® Plus to ide ľahko a pohodlne

Artea® Plus predstavuje vďaka svojim vlastnostiam jedinečný fungicíd, ktorý poskytuje flexibilné riešenie ochrany listov a klasov obilnín proti širokému spektru chorôb. Je univerzálnym prípravkom, ktorý sa uplatní ako v úspornej, tak aj v rôznych modeloch intenzívnej ochrany obilnín.
Artea® Plus patrí medzi najsilnejšie azolové prípravky na trhu. Vplyvom systémového šírenia sú účinné látky veľmi rýchlo a rovnomerne rozvádzané v pletivách rastlín, kde zaisťujú dlhodobú preventívnu ochranu. Zásluhou silnejšej formulácie azolov má Artea® Plus aj razantný kuratívny účinok. Poskytuje výbornú ochranu proti chorobám ako je napríklad múčnatka trávová, septoriózy, hrdze, škvrnitosti jačmeňa alebo klasové fuzariózy.

Keď jedno ošetrenie, tak Artea® Plus

V praxi sa najčastejšie ošetruje vo fáze objavenia sa vlajkového listu (BBCH 37), ale výsledky niektorých pokusov ukazujú, že použitie fungicídu v tomto termíne niekedy neposkytne dostatočnú ochranu proti neskôr nastupujúcim chorobám. Neskoršia aplikácia prípravku Artea® Plus v BBCH 39-49 býva efektívnejšia, pretože ochráni nielen vlajkový list a druhý list pod ním, ale aj klas, ktorý sa významne podieľa na tvorbe úrody.
Artea® Plus je tak zárukou zdravšej, kvalitnejšej a vyššej úrody obilnín.

Artea® Plus - Naše fuzariózne riešenie.

V posledných rokoch je stále viac sledovaným parametrom kvality obilia obsah mykotoxínov v zrne, ktoré zapríčiňujú huby z rodu Fusarium spp. Tie spôsobujú významné poškodenia a znehodnotenia kvality zrna obilnín v klase a zhoršujú aj kvalitu osiva.
Pre dosiahnutie požadovaných parametrov je dôležité aplikovať v správnom čase účinný fungicíd.Najvhodnejším termínom pre ošetrenie prípravkom Artea® Plus proti klasovým fuzariózam je obdobie od začiatku kvitnutia až do konca kvitnutia registrovanou dávkou 0,5 l/ha.

Artea® Plus dokáže osloviť všetkých pestovateľov obilnín, ktorí hľadajú účinné a spoľahlivé riešenie klasových fuzarióz naozaj za rozumnú cenu.

Výhody použitia prípravku Artea® Plus:

  • účinok proti všetkým významným chorobám obilnín, vrátane klasových fuzarióz
  • dlhodobý preventívny a silný kuratívny účinok
  • vhodnosť do úsporných aj intenzívnych technológií
  • vynikajúca cena hektárového ošetrenia

Artea® Plus pre zdravý klas:

  • znižuje obsah mykotoxínov v zrne a tým obmedzuje výskyt mykotoxínov v potravinovom reťazci.
  • v slovenských registračných pokusoch získala zo 7 pokusov na rôznych odrodách pšenice v porovnaní s konkurenčnými prípravkami najlepšie hodnotenie v účinnosti proti fuzáriózam, ako aj najlepšie hodnotenie v parametre hodnotenia úrod.