You are here

Hľadáme CRM špecialistu

Aktuality
06.04.2021
CRM

Skupina Syngenta má vedúcu pozíciu v oblasti udržateľných poľnohospodárskych inovácií a technológií a v poskytovaní čo najširšej škály produktov a služieb pre poľnohospodárov. Pri tom využíva rozmanitosť svojho tímu a jeho odborných znalostí a schopností s ohľadom na potreby spoločnosti a trvalo udržateľných riešení pre našu planétu. Každý z našich 48.000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách spolupracuje na riešení jednej z najnaliehavejších výziev ľudstva v súčasnosti: vypestovať viac potravín pri využívaní menej zdrojov. Rôznorodá pracovná sila a inkluzívne pracovné prostredie nám umožňujú dosiahnuť naše predsavzatie, a to byť najviac spolupracujúcim a dôveryhodným tímom v agrobiznise.

Pre náš tím v Prahe momentálne hľadáme:  

CRM Špecialista

(zmluva na dobu určitú: 1 rok)

Na tejto pozícii budete zodpovedať za podporu riadenia CRM pre Českú a Slovenskú organizáciu, predovšetkým pre obchodné a marketingové oddelenie.

Primárna lokalita: CZE-Stredné Čechy, Región - Praha 

Pracovná pozícia: Marketing 

Zodpovednosti

 • Poskytovanie podpory ako užívateľ CRM pre lokálne obchodné a marketingové oddelenie
 • Technická podpora 1. línie pre interných užívateľov Sales Force (riadenie požiadaviek/tiketov)
 • Vývoj CMR procesov a funkcií pre oddelenie marketingu
 • Zabezpečovanie optimálneho reportingu a procesov umožňujúcich efektívne fungovanie obchodných a marketingových tímov
 • Poskytovanie technického poradenstva a školení interným užívateľom
 • Nastavovanie kampaní v CRM
 • Vytváranie a práca s databázami

Kvalifikácia 

 • Skúsenosť na podobnej pozícii podporená silným pochopením obchodných procesov
 • Znalosti a skúsenosti s prácou s CRM systémami (systémy riadenia vzťahov so zákazníkmi)
 • Pokročilé znalosti MS Excel
 • Znalosť html, java skriptu, SQL a porozumenie SFDC (Systému Sales Force) budú považované za veľkú výhodu
 • Vynikajúce komunikačné a projektové schopnosti
 • Schopnosť práce v cross-funkčnom tíme
 • Veľmi dobrá znalosť anglického jazyka slovom aj písmom, rovnako aj českého alebo slovenského jazyka

Syngenta je zamestnávateľom rovných príležitostí a pri výberovom konaní, školeniach, kariérnom postupe ani iných aktivitách súvisiacich so zamestnaním nediskriminuje na základe rasy, farby pleti, náboženstva, pohlavia, národnosti, veku, sexuálnej orientácie, rodinného stavu alebo statusu veterána, handicapu, alebo akéhokoľvek iného zákonom chráneného statusu.

 

Za účelom výberového konania na túto pozíciu bude Syngenta Czech s.r.o. ako  prevádzkovateľ spracúvať údaje, ktoré ste poskytli v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na www.syngenta.cz/GDPR.