Faktory ovplyvňujúce morenie obilnín

Aktuality
moridlá

Jaroslav Šubr, Zkušební stanice Trutnov s.r.o.

Jaroslav Šubr

Morenie je základné ošetrenie osiva, ktoré nemožno vynechať. Kupovať by sme mali iba uznané a kvalitne namorené osivo od časom preverených dodávateľov. Veľakrát zákazník nie je schopný ovplyvniť, čím bude dodané osivo namorené, čo považujem za nešťastné. Straty spôsobené nekvalitnou prácou pri morení a následné straty pri manipulácii s osivom nás môžu ľahko pripraviť o benefity kvalitných moridiel. Infikované a nevyčistené osivo, ktoré prichádza do procesu morenia, nezachráni ani to najlepšie moridlo.

Morička

Morička je mechanizačný prostriedok na ochranu rastlín podliehajúci kontrole funkčnej spôsobilosti Testuje sa po troch rokoch ako postrekovače. Pravidelné testovanie by malo zaistiť funkčnosť moričky a odhaliť prípadné závady, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu morenia osiva. Test namorenia už nie je súčasťou kontroly funkčnej spôsobilosti. Úlohou moričky je dodať presné množstvo moridla na určitú hmotnosť osiva. V profesionálnej praxi sa prakticky bez výnimky používajú moričky typu Rotostat, ktoré plne vyhovujú moderným požiadavkám na morenie a hygienu práce. Morička by mala byť v linke umiestnená tak, aby cesta namoreného osiva z moričky do obalu bola čo najkratšia. Pri vlastnom morení vznikajú straty moridla, ktoré sa následne sčítajú so stratami vznikajúcimi pri manipulácii s osivom v obaloch. Pokiaľ sa použije dopravník na dopravu osiva z obalu do sejacieho stroja, vzniká ďalšia strata. Pokiaľ sa dostaneme s celkovou stratou moridla k 30 %, klesá jeho biologická účinnosť. Morička by mala byť umiestnená v temperovanom prestretí. Morenie pri teplotách pod 5 °C nie je vhodné.

morenie
Morička TZ4-052, používaná v registračných pokusoch
morenie
Samolepka otestovaného mechanizačného zariadenia

Ľudský faktor

Aj keď je proces morenia do značnej miery zautomatizovaný, kvalifikovaná obsluha je nenahraditeľná a môže veľmi významne ovplyvniť kvalitu morenia. Niektoré parametre môže obsluha nastaviť ručne a zasiahnuť tak do procesu morenia. Kvalitný, zodpovedný a skúsený personál je dôležitý aj s ohľadom na cenu používaných moridiel. Ľudská chyba sa môže značne predražiť. Z vlastnej skúsenosti môžem uviesť, že kontrola zariadenia pred začatím morenia je nevyhnutná. Obsluha by mala byť detailne oboznámená s funkciou moričky, poznať nastavenie stroja a venovať pozornosť parametrom, ktoré majú zásadný vplyv na kvalitu namorenia. Distribúcia a rovnomernosť morenia je u moričiek typu Rotostat vynikajúca. Pre niekoľko našich zákazníkov sme vykonávali kontrolné morenie, ktoré bolo zamerané na distribúciu moridla na osivo. Vážne rozdiely sa pri moričke Rotostat pri správnom nastavení neobjavili. Moridlo je potrebné do bubna moričky dodať pomaly a plynulo. Vizuálne posúdenie (farebnosť) osiva nie je však žiadny dôkaz o kvalite namorenia. Nejaké „amatérske“ pokusy o morenie by som rozhodne neodporučil. Často sú aj na hrane zákona. Úspora oproti certifikovanému osivu väčšinou žiadna nie je.

Osivo

Osivo, ktoré má byť namorené, musí vykazovať štandardnú kvalitu. Ide o klíčivosť, vlhkosť, čistotu a zdravotný stav. Osivo je potrebné pred morením dokonale vyčistiť. To platí aj pri výrobe tzv. farmárskeho osiva. Negatívne ovplyvňujú kvalitu morenia najmä prímesi, t.j. prach, úlomky zŕn, plevy a zvyšky klasov. Najnebezpečnejší je prach, ktorý má obrovský povrch. Prach sa uvoľňuje pri manipulácii s osivom prakticky neustále. Na prachové častice sa nadviaže veľké množstvo moridla, ktoré následne chýba na zrnách. Na prach sa môže naviazať až 40 % moridla (Ing. Baran). Čistota osiva je problém hlavne pri výrobe tzv. farmárskeho osiva. Veľakrát nemá farmár potrebnú techniku ​​na vyčistenie osiva. Na mechanicky poškodených zrnách priľne moridlo, zrná následne nevyklíčia a prispieva to k strate moridla. Veľký problém môže byť premrznuté osivo, ktoré sa dostalo z korby nákladného vozidla priamo do moričky. Osivo by pred morením malo byť taktiež vytemperované. Nedá sa zanedbať ani zdravotný stav osiva. Osivo by malo pochádzať zo zdravých porastov.

morenie
Takto by nemalo vyzerať osivo pred morením

Moridlo

V súčasnej dobe sa používajú tekuté moridlá. Riedia sa vodou. Prídavok vody sa riadi podľa odporúčania výrobcu moričky. Dávky moridiel sú väčšinou do dvoch litrov na tonu. Dnes používané moridlá majú vynikajúcu priľnavosť k osivu a nezhoršujú jeho sypnosť. U niektorých spôsobov morenia, napr. insekticídne morenie maku, kde sa používa vysoká dávka moridla, sa reguluje vlhkosť namoreného osiva. K tomu sa používajú prípravky na báze mastenca. Zaprášenie mastencom zníži vlhkosť a ovplyvní technické vlastnosti osiva. Biologická účinnosť moderných moridiel je vysoká proti širokému spektru chorôb vrátane snetí. Zároveň by som varoval pred „výhodným“ nákupom od podozrivých dodávateľov. S ohľadom na situáciu na Ukrajine by sa mohli na trhu objaviť falošné produkty.

KAM ĎALEJ:

Syngenta Akadémia - Aplikačné technológie

Syngenta moridlá