Dní poľa repky ozimnej

Aktuality
repka

Vážení obchodní partneri, priatelia repky, spoločnosť Chemos, s.r.o. v spolupráci s Iniciatíva Prosperujúce olejniny, SPU v Nitre, Agrocoop p.v.d. Hul, PPD Prašice, Agrochem Úpor, Agro-Racio vo Svätom Kríži, a osivárske spoločnosti,

Vás srdečne pozývajú na dní poľa:

31. máj 2022 (utorok) – Prašice (PPD Prašice, okr. Topoľčany)
(stretnutie na poli, pri píle Jurton, Prašice - Nový svet)
Súradnice: 48°37'33.4"N 18°08'41.4"E, 48.625955, 18.144842


1. júna 2022 (streda) – Liptov (AGRO-RACIO, Liptovský Mikuláš)
(stretnutie na poli za mestom Liptovský Mikuláš, cestou č.18 na ľavej strane)
Súradnice: 49.075658, 19.576105

2. júna 2022 (štvrtok) – Úpor (Agrochem Úpor, okr. Trebišov)
(stretnutie v kultúrnom dome Úpor)

3. júna 2022 (piatok) – Hul (Agrocoop p.v.d. Hul, okr. Nové Zámky)
(stretnutie na poli, při ,,štrkárni“, smer obec Radava)
Súradnice: 48°05'34.1"N 18°16'04.6"E = 48.092799, 18.267954


Program
• 9:00 Stretnutie účastníkov na poli, prezencia
• 9:30 Privítanie, oboznámenie sa s pokusmi a agrotechnikou
• 10:00 Prehliadka pokusných políčok s odborným výkladom odborných garantov a šľachtiteľov
• 12:00 Spoločná diskusia, občerstvenie (predpokladané ukončenie o 13:00 hod.)


Tešíme sa na stretnutie s Vami.

V Úpore s finančnou podporou spoločnosti Corteva.
Odborní garanti: doc. P. Bokor, Ph.D, prof. J. Vašák, CSc., Ing. David Bečka, Ph.D.

Bližšie informácie: 0911257021, kvasnicova@chemoshul.sk