Časopis SYNINFO 6-8/2022

Aktuality
syninfo

Príchádzame s letným vydaním časopisu SYNINFO.

Pripravili sme pre vás aktuálne informácie:

Z odbornej oblasti informujeme o systéme ZORA - systém zberu prázdnych obalov o prípravkov na ochranu rastlín. Na túto tému nadväzuje aj naša Syngenta Akadémia, kde si pripomíname ako správne prepravovať prípravky.

Samozrejmosťou je, že v čísle nájdete zaujímavé a podnetné informácie a pozvánku na Syngenta poľný deň OPTITECH.

Prajeme príjemné čítanie.

Tím SYNINFO

Pre otvorenie časopisu kliknite na obrázok s obsahom čísla SYNINFO 6-8/2022.