You are here

Buriny v kukurici pod kontrolou

Aktuality
22.04.2015

Prečítajte si naše odporúčania, ktoré aj Vám pomôžu zabezpečiť porasty kukurice bez burín.

Riešenie burinných spoločenstiev v kukurici je základom pre dosahovanie maximálnych úrod a ekonomickej efektívnosti jej pestovania.

Spoločnosť Syngenta Vám prináša komplexné riešenie ochrany kukuričných porastov proti burinám.

1. Pre preemergentnú a skorú postemergentnú ochranu je tu pre Vás balíček:
Lumax® Fix-Pro® Pack s tromi účinnými látkami.

 • Ideálne riešenie pre prípadné suché jarné počasie
 • Rieši najširšie spektrum jednoročných trávovitých a dvojklíčnolistových burín so silným retardačným účinkom na pichliač

Zloženie: 40 l Lumax® 537,5SE + 1 l Fix-Pro® = balíček na 40 ha

2. Najefektívnejšie postemergentné riešenie v podobe balíčku:
Callisto® Milagro® Fix-Pro® Pack.

 • Výborný pôdny reziduálny účinok na ježatku
 • 60 g nicosulfuronu
 • Možnosť aplikácie až do 8 listu kukurice

Zloženie: 10 l Callisto® 480SC + 10 l Milagro® 240 SC + 8 l Fix-Pro® = balíček na 40 ha

3. Razantné postemergentné riešenie:
Casper® Milagro® Fix-Pro® Pack

 • Okamžitý a dokonalý účinok
 • Žiadna fytotoxicita v pýrohubnej dávke nicosulfuronu
 • Rieši prerastené buriny do 6. listu kukurice

Zloženie: 10 kg Casper® 55 WG + 10 l Milagro® 240 SC + 8 l Fix-Pro ® = balíček na 40 ha

4. Vynikajúci partner do tank-mix kombinácií:
Milagro® Fix-Pro® Pack

 • Vysoká selektivita ku kukurici až do 8. listu
 • Základný herbicíd proti trávovitým burinám
 • Atraktívna cena

Zloženie: 4 l Milagro® 240 + 4 l Fix-Pro® = balíček na 20 ha

Za ešte zaujímavejšiu cenu ako v minulom roku!

* zľavy sú uvedené v porovnaní s cenou sólo prípravkov