You are here

Buriny v kukurici bez šance

Aktuality
05.05.2020
obrazok syngenta aktualita

V minulej sezóne sa opäť prejavila rôznorodosť počasie a priebeh jari spôsobil pestovateľom kukurice nemalé problémy kvôli veľmi chladnému a suchému počasiu. Táto kombinácia sa prejavila predovšetkým v nižšej účinnosti niektorých herbicídov s horšími zmáčadlami, ktoré jednoducho neboli dostatočne spoľahlivé v podmienkach, ktoré nastali.

Hlavným dôvodom bola i húževnatosť burín, ktoré vďaka chladnému počasiu neboli až tak aktívne v raste. Účinné látky nerozvádzali dostatočne intenzívne vo svojich pletivách. Mnoho burín malo súčasne zosilnenú povrchovú vrstvu na listoch, čo bolo problematické práve pre niektoré prípravky, ktoré majú horšiu formuláciu, zmáčadlá či biokinetiku na prienik povrchovými štruktúrami listov do pletív. Produkty od Syngenty sa vyznačujú veľmi dobrým technickým profilom účinných látok a zabudovanými zmáčadlami. Ohlasy z pestovateľskej praxe sú pozitívne, pretože ich naše herbicídy nesklamali ani v nepriaznivých rokoch. Účinnosť bola výborná aj na komplikovanejších parcelách a pri opravných aplikáciách po neúčinnosti konkurenčných herbicídov.

 

Najlepšia voľba pre skoré postemergentné aplikácie

Lumax_Fix_Pro_logo

Skorá postemergentná aplikácia začína stále viac naberať na obľube. Veľa pestovateľov ju začína preferovať pred klasickou preemergentnou. Výhodou je kombinovaný účinok herbicídu cez list a pôdu, takže ste menej závislí na pôdnej vlhkosti a súčasne máte zabezpečený reziduálny účinok, pretože porast zostáva čistý až do zberu.

Výhody balíčka Lumax Fix-Pro Pack:

 • Najlepšia a účinná voľba pre skorú postemergentnú aplikáciu.
 • Kontrola burín prakticky až do zberu.
 • Navýšenie úrody a zníženie rizika opráv.
 • Lumax, ako jediný pôdno-listový herbicíd do kukurice patrí k absolútnej špičke.
 •  

Postemergentné balíčky – máme riešenia pre všetky situácie

Balicek              

Naše balíčky sú medzi pestovateľmi obľúbené, pretože sa na ne môžu spoľahnúť na základe dobrých skúsenosti z predošlých sezón. V segmente postemergentných aplikácií máme pre vás herbicíd Elumis a dva balíčky, ktoré obsahujú maximálnu pýrohubnú dávku nicosulfuronu pre spoľahlivú účinnosť na trváce trávy a taktiež teplomilné buriny ako prosa, cirok, mohár, a iné.

Výhody balíčka Callisto Milagro 4 SC Pack:

 • Najefektívnejšie riešenie vzídených burín v kukurici.
 • Kontroluje celé spektrum jednoročných a trvácich trávovitých burín a aj jednoročných a trvácich dvojklíčnolistových burín.
 • Vysoká selektivita voči kukurici bez jej fytotoxického poškodenia.
 • Callisto 100 SC má aj pôdny reziduálny účinok na jednoročné dvojklíčnolistové buriny.

Výhody balíčka Casper Milagro 4 SC Pack:

 • Vynikajúci pomer medzi herbicídnou účinnosťou a cenou aplikácie.
 • Nadštandardná kontrola celého spektra jednoročných a trvácich trávovitých aj dvojklíčnolistových burín.
 • Okamžitý, voľným okom do 48 hod. viditeľný účinok aj na trváce a prerastené buriny.
 • Možnosť aplikácie až do fázy 6. listu kukurice bez jej fytotoxického poškodenia.

lumax fix       

  Lumax Fix-Pro Pack

     

  Casper Milagro 4 SC Pack

 Callisto Milagro 4SC Pack

Callisto Milagro 4 SC Pack

 

Kam ďalej?

Balíčky 

Lumax 

Casper 55 WG

Callisto 100 SC

Milagro 4 SC

O kukurici