You are here

Bezpečné a udržateľné pestovanie

Aktuality
03.08.2020
syngenta

Erik Fyrwald, Výkonný riaditeľ Syngenta Global

 

Na 7. júna pripadá Svetový deň bezpečnosti potravín. Možno sa pýtate, prečo si túto tému pripomíname? Každý rok ochorie chorobami, ktoré sú prenášané potravinami zhruba 600 miliónov ľudí na svete. Tri milióny ľudí, podľa odhadu, umiera na choroby spôsobené nebezpečným jedlom alebo vodou.

Táto hrozná štatistika sa dotýka všetkých častí sveta, aj keď najhoršia situácia je v regiónoch ako subsaharská Afrika a južná Ázia, kde sú obmedzené možnosti chladenia a ďalších moderných technológií na uchovávanie potravín. Hoci v niektorých regiónoch došlo od 80. rokov k výraznému zlepšeniu, problém je stále obrovský a naliehavý.

Nebezpečenstvo počas zásobovania potravinami sa môže objaviť v ktorejkoľvek fáze procesu z farmy na vidličku. Mnohé z nich sa týkajú prípravy jedla a je na kuchároch, aby urobili všetky dostupné opatrenia, aby udržali svoju kuchyňu čistú a bezpečnú. Menej sa vie o tom, čo možno urobiť pre zaistenie bezpečnosti potravín skôr, na úplnom začiatku procesu výroby v poľnohospodárskych a výrobných podnikoch.

Bezpečné zásobovanie potravinami začína riadnymi poľnohospodárskymi postupmi, ktoré zahŕňajú ochranu plodín pred kontamináciou patogénnymi mikroorganizmami a potenciálnymi toxínmi.

 

AGRONÓMOVIA ZOHRÁVAJÚ DÔLEŽITÚ ÚLOHU

Vďaka úspešnému výskumu a vývoju v posledných desaťročiach majú poľnohospodári v rukách množstvo produktov na ochranu rastlín, ktoré predstavujú starostlivo prispôsobené nástroje pre výrobu bezpečných a zdravých plodín. Príkladom je Fusarium, bežná huba, ktorá môže produkovať smrtiace mykotoxíny v pšenici, kukurici a jačmeni. Nedávno vyvinuté širokospektrálne fungicídy sa teraz používajú na zabránenie šírenia plesní v daných plodinách. Tieto látky zohrávajú aktívnu úlohu v ochrane zdravia spotrebiteľov, a navyše šetria zrná, ktoré by museli byť vďaka infekcii zničené.

V minulosti sa pesticídy, herbicídy a fungicídy považovali za prípravky, ktoré ohrozujú bezpečnosť potravín a vody. Inovácia v prípravkoch na ochranu plodín však od doby, kedy Rachel Carsonová vo svojej kľúčovej knihe Tichá jar z roku 1962 upozornila na riziko, ktoré predstavujú, prešla dlhú cestu. Dnešné prípravky na ochranu plodín sa vyvíjajú s ohľadom na ľudské zdravie a životné prostredie. Počas posledných šesťdesiatich rokov sa produkty stali cielenejšími a účinnejšími a aplikujú sa oveľa šetrnejšie.

Od 50. rokov 20. storočia dosiahol agronomický sektor zníženie priemernej aplikačnej dávky účinných látok na hektár o pozoruhodných 95 %.

Ďalšie inovácie viedli k tomu, že sa výnosy z poľnohospodárskej pôdy viac ako strojnásobili. Opatrenia, ktoré majú zabezpečiť väčšiu bezpečnosť potravín, posilnil Codex Alimentarius, otvorený a transparentný systém medzinárodných noriem zriadený v roku 1963. Jeho účelom bola ochrana zdravia spotrebiteľov a podpora spravodlivých postupov v obchode s potravinami.

syngenta

S REŠPEKTOM K ZDRAVIU A ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Pomerne veľa dnešných prípravkov na ochranu rastlín sa získava z prírodných zdrojov alebo sa tak prísne a dôkladne testujú, že sú považované za vhodné na použitie v tradičných postupoch. To znamená, že sa bežne používajú aj na farmách, ktoré sa špecializujú na pestovanie ekologických produktov. Poľnohospodári na celom svete sa dnes spoliehajú na možstvo účinných látok, aby zvýšili produktivitu svojich fariem a ich plodiny boli bezpečné na konzumáciu.

Tí z nás, ktorí pracujú v oblasti poľnohospodárskej vedy, dobre vieme, že tieto pokroky nie sú vždy ocenené. Veľa ľudí si želá, aby insekticídy a fungicídy neboli súčasťou globálneho potravinového systému. V určitom smere ich chápem. Ale videl som na vlastné oči straty spôsobené škodcami a dopad zničenej úrody na poľnohospodárov a ich rodiny. Devastácia spôsobená tento rok rojom kobyliek v Afrike a Ázii je len jedným z mnohých príkladov.

 

PROBLÉM ZMENY KLÍMY

Potreba účinných prípravkov na ochranu rastlín neustále rastie, pretože rastúce globálne teploty rozšírili škálu mnohých škodcov a plesní. Minulé leto sa mi zveril farmár v Holandsku, že na svojich poliach objavil hmyz, ktorý nikdy predtým nevidel. Náš tím to preskúmal a zistil, že ide o škodcu tuta absoluta, horskú mušku, ktorá žije v Brazílii. Jej larvy prežierajú chodbičky v listoch. V dôsledku teplejších zím sa tento hmyz stáva problémom aj v severných oblastiach.

Jedným z našich cieľov ako priemyselného odvetvia je poskytnúť poľnohospodárom bezpečné a kvalitné prostriedky, ktoré udržia takéto hrozby na uzde.

 

syngenta, škodcovia, tuta absoluta

Tuta absoluta na paradajkovom liste. Škodca pôvodne zo Strednej Ameriky sa teraz rozšíril po južnej Európe a na Strednom východe. Teplejšie zimy mu umožňujú prežiť a stáva sa novou hrozbou pre plodiny.

 

 

V makroskopickej úrovni predstavujú pokroky v poľnohospodárstve jednoznačne dôležitú súčasť riešenia problémov spôsobených zmenou klímy. Najnovšie produkty na ochranu plodín sa zaoberajú zmenou klímy priamo, umožňujú totiž poľnohospodárom produkovať viac potravín na jednotku pôdy ako kedykoľvek predtým v histórii poľnohospodárstva. To je rozhodujúce, ak chceme zastaviť rozširovanie ľudskej činnosti do oblastí, ako je napr. Amazonský dažďový prales. Tieto vzácne oblasti slúžia predsa len ľudstvu lepšie ako úložisko kyslíka a zachovanie biodiverzity než ako kukuričné ​​pole.

Zaistenie bezpečnosti potravín je jedným z mnohých sociálnych a environmentálnych cieľov, na ktoré sa v Syngente snažíme dosiahnuť. Som veľmi hrdý na našich zamestnancov za to, že vytvárame riešenia na ochranu plodín, ktoré pomáhajú bezpečne nasýtiť ľudstvo a zároveň chrániť životné prostredie.

A tak som pojal tohtoročný Svetový deň bezpečnosti potravín ako výzvu a odhodlanie, že v súvislosti s globálnou pandémiou a mnohými ďalšími výzvami musíme v našom úsilí o ochranu ľudí a planéty pokračovať stále ďalej.

 

 

Kam ďalej:

Aktuality – články a videá

Facebook Syngenta Slovenko

Syngenta na youtube

Obchodní zástupcovia Syngenta

Počasie Agricast