You are here

Aký herbicíd pred a po vzídení kukurice

Aktuality
19.04.2021

 

Ing. Renata Salavová, Syngenta Czech

 

V kukurici môžeme riešiť ochranu proti burinám pred jej vzídením (preemergentná aplikácia) alebo až po ňom (skorá postemergentná, postemergentná aplikácia). Skôr sa dávala prednosť preemergentným aplikáciám. V súčasnosti sa obľubujú aj postemergentné  riešenia.

 

Zmenou klimatických podmienok, kedy prevláda teplá a suchá jar, sa kukurica čoraz častejšie ošetruje vo fáze jedného až troch pravých listov, teda skoro postemergentne. Limitujúcim faktorom tohto ošetrenia býva fáza ježatky. Pokiaľ má ježatka tri pravé listy a viac, je lepšie urobiť plne postemergentné ošetrenie kukurice. Toto ošetrenie je zamerané hlavne na likvidáciu trávovitých burín a prerastenej ježatky, ale tiež pomôže zlikvidovať celý rad dvojklíčnolistových burín, ktoré sa v poraste vyskytujú. 

Lumax 537,5 SE má široké aplikačné okno

Ideálny je nákup herbicídu, ktorý môžete použiť prakticky celú vegetáciu. Podľa daných podmienok sa rozhodnete kukuricu ošetriť buď pred vzídením alebo po ňom. Medzi také herbicídy patrí Lumax 537,5 SE. Jeho dokonalá kompozícia troch účinných látok (37,5 g/l mesotrione + 375 g/l S-metolachlor + 125 g/l terbuthylazine) vám zaručí silný a dlhodobý reziduálny účinok proti jednoročným trávovitým a dvojklíčnolistovým burinám.

Tri účinné látky zaručujú ochranu kukurice po celú dobu vegetácie

Účinná látka mesotrione je prijímaná listami i koreňmi a v rastlinách sa šíri akropetálne a bazipetálne. Pôsobí na rastlinný enzým HPPD, ktorý zablokuje a zastaví sa tak tvorba karotenoidových farbív. Účinok môžeme pozorovať za päť až sedem dní, kedy začínajú blednúť listy a meristematické pletivá burín nekrotizujú. Po dvoch týždňoch potom dochádza k odumretiu zasiahnutých burín.

S-metolachlor sa dostáva do rastlín koleoptylom, klíčkami a koreňmi burín, kde v najmladších častiach brzdí predlžovanie a delenie buniek. 

Účinná látka terbuthylazine sa prijíma hlavne koleoptylom, klíčkami a koreňmi rastlín. Spôsobuje inhibíciu fotosystému II, blokáciu Hillovej reakcie v chloroplastoch, deštrukciu bunkových stien a membrán. Na postihnutých burinách sa najprv objavujú nekrózy a chlorózy listov, potom odumrú. 

Pestovatelia, ktorí používajú Lumax 537,5 SE na svojich poliach, oceňujú jeho veľmi silný retardačný účinok na pichliač roľný a to, že dokáže zlikvidovať naozaj široké spektrum jednoročných trávovitých a dvojklíčnolistových burín. Veľmi dobrú skúsenosť zaznamenali tiež pri použití Lumax 537,5 SE za sucha. 

 

Kvalita preverená v pokusoch 

Pokus bol vedený docentom Ing. Miroslavom Jursíkom, Ph.D. z Českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe. Kukurica bola vysiata 15. apríla 2020. Skoro postemergentná aplikácia prípravkom Lumax 537,5 SE bola vykonaná v štádiu dvoch pravých listov kukurice dňa 5. mája 2020, kedy sa na pozemku hojne vyskytovala ježatka kuria, láskavec ohnutý, mrlík biely, durman obyčajný, bažanka ročná, podslnečník Theofrastov a pohánkovec ovíjavý. Ježatka kuria a mrlík biely boli v čase aplikácie vo fáze dvoch
pravých listov, ostatné buriny prevažne vo fáze prvého pravého listu. Teplota vzduchu pri aplikácii bola 14 °C a povrch pôdy bol suchý. Priemerná biologická účinnosť sa hodnotila v dvoch termínoch (20. mája a 25. júna 2020) a pohybovala sa od 98,7 do 100 %. Excelentný účinok na likvidáciu burín sa pretavil aj do tvorby úrody. Na variante ošetrenej herbicídom Lumax 537,5 SE bola úroda zrna 14,09 t/ha a bola štatisticky preukázateľne vyššia oproti neošetrenej kontrole (9,1 t/ha). 

 

Lumax

 

Na základe vyššie popísaných skutočností vám môžeme herbicíd Lumax 537,5 SE na ošetrenie kukurice vrelo odporučiť.

 

Pripomíname cenovo zvýhodnený balíček Lumax Fix-Pro Pack

Balíček je určený na PREEM alebo E-POST ošetrenie 10 ha kukurice proti burinám. Obsahuje 40 litrov Lumax 537,5 SE a 1 liter Fix-Pro.

  • Tri účinné látky = ochrana kukurice počas celej doby vegetácie
  • Najširšie spektrum účinku proti jednoročným trávovitým a dvojklíčnolistovým burinám
  • Silný retardačný účinok na pichliač roľný
  • Ideálne riešenie pre suché jarné počasie

 

Lumax

 

Kam ďalej:

Viac o prípravku Lumax 537,5 SE

Cenovo zvýhodnené balíčky 2021

Atlas burín