You are here

Aktuálne prevencia v ošetrení obilnín

Aktuality
24.04.2015

Pre riešenie septoriózy ako aj iných hlavných chorôb ozimných obilnín ponúka spoločnosť Syngenta fungicídny balíček Amistar ® Opti Pack.

 

Aktuálna ochrana obilnín proti chorobám


Vážený pestovateľ obilnín,

minuloročná vlhká jeseň spôsobila už koncom roka skoré primárne infekcie hubových chorôb ozimných obilnín, ktoré sú v súčasnm období v latentnom stave a čakajú na svoj vhodný čas, aby sa mohli začať ďalej šíriť. Po vytvorení vyhovujúcich podmienok hrozí nebezpečenstvo opätovnej nákazy nebezpečnými hubovými chorobami ako sú septoriózy, hrdze, múčnatka alebo škvrnitosti listov (DTR, fyziologické škvrnitosti). Preto Vám odporúčame použiť účinné fungicídne ošetrenie, ktoré dokáže eliminovať tieto choroby a zabezpečí dlhodobo zdravý fotosyntetický aparát obilnín potrebný pre dosiahnutie dobrej úrody Na riešenie hlavných chorôb ozimných obilnín Vám ponúka spoločnosť Syngenta fungicídny balíček Amistar ® Opti Pack, ktorý sa skladá zo štyroch účinných látok z troch rôznych skupín.

 

Choroby obilnín jedným ťahom


Základná hektárová dávka balíčku je: Amistar® Opti 1,3 l/ha + Artea® Plus 0,4 l/ha. Táto kombinácia spoľahlivo rieši v pšenici ozimnej: septóriózy (vrátane jej rezistentných populácií), helmintospóriovú škvrnitosť, múčnatku trávovú a hrdze. Pri silnejšom napadnutí porastu chorobami je vhodné posilniť dávku prípravku Artea® Plus na 0,5 l/ha.

Prednosťou Amistar® Opti Pack je:


  • spoľahlivá ochrana proti významným chorobám obilnín, vrátane septorióz
  • preventívny aj kuratívny účinok
  • variabilné dávkovanie

 Keď jedno ošetrenie, tak Artea® Plus


Vďaka svojmu zloženiu a priaznivej cene poskytuje Artea® Plus flexibilné riešenie ochrany listov aj klasov proti širokému spektru chorôb a preto je ideálnym fungicídom pre úsporné ako aj intenzívne technológie ochrany obilnín. Prípravok Artea® Plus veľmi dobre účinkuje proti všetkým dôležitým listovým a klasovým chorobám obilnín.

Hlavné výhody ošetrenia prípravkom Artea® Plus:


  • špičková ochrana listov aj klasov
  • široké spektrum účinku.
  • univerzálne použitie
  • vysoká návratnosť investície