You are here

Agromómovi zjednoduší štart do novej sezóny voľba spolehlivého hybridu

Aktuality
14.01.2013

Hľadáte inšpiráciu pri výbere osiva? Preto sme vyspovedali niektorých našich zákazníkov, ktorí stavili na hybridy značkySyngenta a spýtali sme sa, či boli spokojní so svojim výberom.

Hľadáte inšpiráciu pri výbere osiva? Neviete sa rozhodúť, ktorému z množstva hybridov na trhu dať prednosť? Ak ste zvedaví, ako dopadli v sezóne 2012 naše osivá kukurice, čítate ten správny článok. Naše hybridy ukázali svoj potenciál aj v roku 2012, ktorý bol na mnohých miestach náročný či už z pohľadu zrážok alebo holomrazov. Preto sme vyspovedali niektorých našich zákazníkov, ktorí stavili na hybridy značky Syngenta a spýtali sme sa, či boli spokojní so svojim výberom, či naše osivá splnili ich očakávania a akú úrodu dosiahli. Takže milí zákazníci, nech sa páči, máte slovo.....

NK LUCIUS


Ing. Marek Mišák
MVL AGRO, s.r.o. 
Bánovce nad Bebravou
okres Bánovce nad Bebravou
vedúci rastlinnej výroby

Kukurica patrí v našom oseve k významným plodinám, aj pre silnú živočíšnu výrobu. Tento rok sme ju pestovali na výmere 1038 ha, z toho kukurica na zrno bola 706 ha. V tomto ťažkom a suchom roku sme dosiahli priemernú úrodu zrnovej kukurice 12,22 t/ha. Najlepšie úrodové výsledky sme dosiahli pri NK LUCIUS – 14,4 t/ha a na druhom mieste sa umiestnil NK OCTET – 13,74 t/ha. Aj v budúcom roku stavíme na najvýkonnejšie, v našich podmienkach overené osivá kukurice

NK ALTIUS


Ing. Štefan Juhász
Agrárius spol, s.r.o.
okres Rimavská Sobota
majiteľ firmy

Naša firma každý rok pestuje kukuricu na zrno, stabilne na výmere 200 až 250 hektárov. Keďže sme v tomto roku museli vyorať repku ozimnú z celej zasiatej výmery, tak sa nám zvýšila výmera kukurice na 350 hektárov. Rozhodli sme sa vyskúšať z portfólia Syngenta odrodu NK Altius. Podľa minuloročných výsledkov táto odroda kukurice s FAO skupinou 330 zapadla do nášho osevu a presvedčila aj svojou stabilnou úrodou. Porast sme ošetrili proti burinám Syngenta balíčkom Casper Extra New Pack. Priemerná úroda na 100 hektárov sa vyšplhala na 9,92 t/ha. S výsledkom sme veľmi spokojní, aj budúci rok určite bude NK Altius zaradený do osevu kukurice.

NK DELITOP


Ivan Forgáč
PD Lisková – Sliače so sídlom
v Liskovej, okres Ružomberok
vedúci rastlinnej výroby

Kukuricu na siláž pestujeme na výmere 130 hektárov. V roku 2012 sme na vý- mere 30 hektárov zasiali kukuricu NK Delitop. Tento hybrid dosiahol slušné parametre aj napriek horským výrobným oblastiam, kde bol pestovaný. V nadmorskej výške 580 – 600 metrov nad morom dosiahol priemernú úrodu v silážnej hmote 35 t/ha, pri sušine 32 %. Aj preto bol rok 2012 v našich podmienkach jeden z tých lepších.

NK FURIO


Ladislav Bőd
Bőviba, s.r.o. 
okres Rimavská Sobota
majiteľ firmy

Z celkovej výmery 530 hektárov zasejeme každý rok 100 hektárov kukurice na zrno. V tomto roku sme sa rozhodli na 40 hektárov vyskúšať hybrid kukurice Furio, FAO 390 a na ploche 10,5 hektára sme zasiali NK Thermo. Kukuricu v neskoršej FAO skupine sme si vybrali preto, lebo sme mali v posledných ročníkoch podpriemerné zrážky. Hybridy sa nám osvedčili, čo je dôvodom, prečo ich plánujeme zasiať aj v nasledujúcom roku.

NK AROBASE


Ing. Ľuboš Bajtoš
PD Čingov Smižany
okres Spišská Nová Ves
vedúci rastlinnej výroby

V roku 2012 sme pestovali kukuricu na výmere 239 hektárov, z toho NK Arobase na výmere 34 hektárov. Úroda 42,6 t/ha pri sušine 32 % reprezentuje veľmi slušné parametre, ktoré tento hybrid v podmienkach Spiša dosiahol. Časť tohto materiálu sme ponechali na výrobu LKS kukurice s úrodou 18,7 t/ha pri vlhkosti 30 %.

NK HELICO


Ján Babík
PPD Kráľ
okres Rimavská Sobota
predseda

V našej firme pestujeme kažoročne 200 ha kukurice na siláž, a to pre živo- číšnu výrobu (máme vyše 350 kusov dojníc). Pre kvalitnú krmovinovú základňu dbáme na výber vhodných odrôd kukurice. Vyberáme hlavne také, ktoré majú dobrý pomer zrna k rastline a predovšetkým dobrú stráviteľ- nosť. Keďže v posledných rokoch u nás prevládajú suchšie klimatické podmienky, rozhodli sme sa v tomto roku zasiať NK Helico s FAO vyšším ako 500. S priemernou úrodou siláže 45 až 55 ton z hektára, nás tento materiál presvedčil o svojej kvalite. Pomer zŕn k rastline bol ohromný, pretože z 200 hektárov nám ostalo na zrno 40. Pri priemernej vlhkosti 21 % sme dosiahli 8,4 t/ha. Aj v roku 2013 bude NK Helico zaradené do osevu kukurice na siláž.

NK THERMO


Árpád Nagy
PD Dolný Štál
okres Dunajská Streda
agronóm

Kukurica je na našom podniku významnou plodinou, konkrétne kukuricu na zrno pestujeme na výmere 740 hektárov, na siláž na 280 ha. Pri výbere hybridov majú dôležitú úlohu poloprevádzkové pokusy, ktoré dajú šancu novým materiálom, ukázať sa v našich pestovateľských podmienkach. Z ponuky zrnových hybridov Syngenty mám veľmi dobré skúsenosti s NK Thermom, ktorý je výnimočne spoľahlivým materiálom. Rastliny sú robustné a prekvapujúco dobre tolerovali aj tohtoročné sucho. Rovnako dobré, viacročné skúsenosti mám aj so silážnym hybridom NK Helico. Pestujeme ho na jednej tretine z celkovej výmery silážnej kukurice aj preto, lebo rastliny sú výborne olistené, majú rovnomerne nasadené šúľky a hybrid sa vyznačuje vysokým podielom zrna.

NK LEMORO


Ing. Pavol Levársky
PD Horné Dubové-Naháč
okres Trnava
predseda

V roku 2012 sme pestovali 430 hektá- rov kukurice, pričom sme plochu tejto plodiny navýšili na úkor slnečnice. Polovica výmery bola zasiata hybridmi kukurice spoločnosti Syngenta, a to NK Gayser a NK Octet na siláž, na zrno NK Lemoro a NK Cobalt. Ak nám vyšlo pestovanie kukurice po kukurici, zvolili sme moridlo Cruiser 350 FS. V tomto roku presvedčili hybridy od Syngenty určite o svojej kvalite aj v porovnaní s konkurenciou, veď úroda NK Lemoro v suchom stave bola 9,4 tony z hektára a NK Cobalt 8 ton z hektára pri 14 % vlhkosti. Ochrana kukurice bola komplet založená na firme Syngenta. Na niektorých plochách sme použili Gardoprim Gold Plus, niekde balíčky Casper Milagro New Pack alebo Callisto Milagro New Pack. Tento rok sme bohužiaľ neaplikovali Lumax, pretože bol veľmi rýchlo vypredaný. Na záver treba povedať, že so spoločnosťou Syngenta budeme spolupracovať určite aj v roku 2013.

Ing. Norbert Both
PD Dunaj Rusovce, okres Bratislava
vedúci rastlinnej výroby

Kukuricu pestujeme na výmere 2 000 ha, zhruba na polovici našej celkovej výmery ornej pôdy. NK hybridy pravidelne zaraďujeme do nášho pestovania, tento rok sme si vybrali hybridy NK Thermo, NK Columbia, NK Fortius a samozrejme NK Lemoro. Práve NK Lemoro som chcel rozhodne vyskúšať v našich podmienkach, pretože tento materiál som sledoval už na poloprevá- dzkových pokusoch v rámci širokého regiónu. Hybrid ma zaujal vynikajúcim úrodovým potenciálom a výborne sa prispôsobuje nepriaznivým pestovateľským podmienkam.

NK FORTIUS


Ing. Gabriel Urge
Techagra RV Žihárec s.r.o.,
okres Šaľa
agronóm

Kukuricu na zrno pestujeme na výmere 310 ha. Keďže už tradične skúšame aj nové materiály, tento rok padla voľba na hybrid NK Fortius. Od začiatku pestovania náš porast dobre odolával stresovým vplyvom, aj voči tropickým horúčavám počas letných mesiacov. Porast nám dal nádej na dobrú úrodu a zaradenie Syngenta hybridu do pestovania bolo určite správnym rozhodnutím. Práve preto s NK hybridmi do budúcnosti určite počítame. Agronómovi po ťažkej a veľmi náročnej sezóne správna voľba spoľahlivého hybridu celkom iste zjednoduší štart do nádejnej novej sezóny.

NK COBALT


Ing. Juliana Kráľová
Queen s.r.o. Neded, okres Šaľa
agronómka

Naša spoločnosť je tradičným pestovateľom kukurice. V roku 2012 sme zasiali viac ako 1000 ha kukurice (spolu zrno a siláž), z toho polovicu výmery reprezentujú NK hybridy: NK Octet, NK Thermo, NK Lucius, NK Helico, NK Cisko, NK Pako. Novinkou v roku 2012 bol len hybrid NK Cobalt, ktorý sme vybrali na základe výsledkov poloprevádzkových pokusov. Podobne ako ostatné hybridy od Syngenty, ani tento nás nesklamal, práve naopak. Napriek tomu, že NK Cobalt bol zasiaty na rôznorodej parcele, rastliny boli od začiatku vitálne a prejavili sa mimoriadnou toleranciou voči stresujúcim faktorom.

NK COLUMBIA


Ján Szabó
Agro Tomašikovo, s.r.o.
okres Galanta
agronóm

Naša spoločnosť obhospodaruje 1100 ha ornej pôdy. Je tradičným a významným pestovateľom kukurice na zrno, ktorú sme v roku 2012 zasiali na výmere 450 ha. Celá výmera kukurice bola osiata osivom od Syngenty. Tradične pestujeme NK Cisco aj NK Cobalt, a tento rok sme vyskúšali NK Columbiu na výmere 100 ha. Vzhľadom na veľmi silný výskyt kukuričiara boli všetky materiály namorené Cruiserom. V našich podmienkach bez kvalitnej ochrany osiva pestovanie kukurice nemá perspektívu. Napriek extrémnym podmienkam hybridy Syngenta aj tento rok preukázali svoju kvalitu, odolnosť voči nepriaznivým klimatickým podmienkam. Veľmi príjemne ma prekvapila NK Columbia, počas celej sezóny mi v rámci prehliadky porastu dala nádej na získanie dobrej úrody.

Ing. Juraj Németh
Agrolens s.r.o. Čenkovce
okres Dunajská Streda
konateľ

Kukuricu pestujeme na výmere 350 ha v aridných podmienkach horného Žitného ostrova. Z ponuky spoločnosti Syngenta tradične využívame osvedčené materiály, ale v na- šich podmienkach radi testujeme aj nové hybridy. Z celkovej výmery kukurice pestujeme hybridy Syngenta na jednej tretine, NK Columbiu sme ako novinku tiež zaradili do pestovania. Skúsenosti s hybridom sú veľmi dobré, rastliny dobre tolerovali teplotné extrémy a klimatické výkyvy počas sezóny. NK Columbia má veľmi silný koreňový systém a veľmi pevné steblo, rastliny majú široké a mohutné listy. Novinka preuká- zala v našich podmienkach jednoznačne svoju kvalitu a v budúcnosti bude tento materiál určite zaradený do pestovania.

NK DOLAR


Ing. Ján Lehotský
Agrodružstvo Turňa, okres Košice
agronóm

Hospodárime na 2 120 ha pôdy v prostredí Moldavskej nížiny. Kukuricu pestujeme na výmere 220 ha. Našim hlavným cieľom je vyprodukovať dostatok kvalitnej siláže pre HD a pre 245 ks dojníc. Špecifikom našej oblasti je silný vysúšajúci vietor s následnou veternou eróziou. V týchto podmienkach je potrebné staviť na osvedčené, stabilné a výkonné hybridy kukurice. NK Dolar sme k plnej spokojnosti pestovali minulý rok, preto sme po ňom siahli aj v tomto ročníku. Mali sme ho vysiaty samostatne, aj v kombinácii s cirokom SS 506. Táto kombinácia sa nám vzhľadom k zrážkovému tieňu a extrémnym nájazdom zveri v našich podmienkach javí optimálna. Zozberali sme 37 ton siláže z hektára, čo je za posledné 4 roky na našom podniku suverénne najlepší výsledok. Ochranu sme tradične riešili prípravkom Gardoprim® Gold Plus s vynikajúcim herbicídnym účinkom.

NK SILOTOP


Ing. Jozef Michalovčík
PD Ondava Stropkov, okres Stropkov
vedúci rastlinnej výroby

Už dosť dlhú dobu sme hľadali stabilného a kvalitného dodávateľa osív pre našu firmu. Oceňujeme splnenie našich nárokov nielen v otázkach kvality, ale aj servisu a samozrejme adekvátnej ceny. Máme radi čistú hru a nie nafúknuté ceny a následné licitovanie s obchodníkmi. Tieto požiadavky v plnej miere spĺňa v našom regióne Syngenta, preto sa sústreďujeme hlavne na odrody tejto spoločnosti. Doteraz sme boli plne spokojní s kukuricou NK Magitop FAO 260. Na odporúčanie obchodného zástupcu sme pri cca. 300 ha Magitopu zaradili do portfólia aj 60 ha neskoršej, ale veľmi odporúčanej odrody NK Silotop, FAO 300. S touto voľbou sme boli nadmieru spokojní, pretože ročník bol suchý a teplý a kukurice s vyššou FAO skupinou lepšie znášajú tieto extrémy. Pôvodne sme Silotop chceli dať do vaku, ale pri prehliadkach porastov sme ho preradili do siláže. Na nádherne olistené, vysoké a mohutne ozrnené rastliny bola radosť pozrieť. Narezali sme 48 ton zelenej hmoty v absolútne špičkovej kvalite. Do budúcna určite zvýšime pomer Silotopu na našom podniku a k overeným odrodám ešte vyskúšame špičkový zrnový hybrid NK Ondina.