You are here

Aby bolo repke dobre

Aktuality
02.09.2015

Sejba repky je ukončená, preto je najvyšší čas pripomenúť si dôležité kroky, ktoré sú potrebné, aby repka dobre prezimovala. Ako pripraviť porast repky na zimu nájdete tu.

Vzhľadom k tomu, že ani tento rok sa nepodarilo presvedčiť autority ku zmene stanoviska k neonikotinoidom a zákaz ich používania aj naďalej trvá, tak tu máme ďalšiu sezónu bez insekticídneho morenia.

Minuloročná jeseň bohužiaľ predčila i tie najčiernejšie očakávania výskytu skočky a jar ukázala aj vďaka miernej zime vysoký výskyt lariev tohto škodcu. Preto môžeme s najväčšou pravdepodobnosťou očakávať aj tohtoročnú jeseň s veľkým tlakom na porasty repky.

Ako ukázala prax, ani zvýšený počet ošetrení foliárnymi insekticídmi nezabránil poškodeniu porastov a mnohé nastupovali do zimy nevyrovnané a značne stresované. Aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu porastov a aby repka dobre prezimovala, bude potrebné starostlivo vyberať prípravky na jej ďalšie ošetrenie.

Ako pomôcť repke aby nastupovala do zimy v dobrom zdravotnom stave?

Doporučujeme aplikáciu prípravku Toprex, ktorý ako jediný fungicíd s morforegulačnými účinkami možno použiť už vo fáze prvého listu bez poškodenia porastu. Dávka 0,3 l/ha obsahuje správne množstvo difenokonazolu a paklobutrazolu pre optimálny vývoj porastu pred zimou, tzn. vytvorenie mohutného koreňového systému a koreňového kŕčka s prisadnutou ružicou listov, aby bol porast pripravený na zimu — či už z pohľadu stresu zo sucha alebo z nízkych teplôt. Práve jesenná aplikácia je nesmierne dôležitá pre posilnenie rastu a vývoja rastlín v nižších vývojových fázach pre docielenie vyrovnaného a zdravého porastu.

Nielen morforegulácia ale tiež regulácia hubových chorôb je základom pre vývoj zdravého porastu. Pripomeňme, že kombinácia práve týchto dvoch účinných látok chráni porast aj pred napadnutím fómou a ďalšími chorobami, ktoré sa môžu už na jeseň ale tiež na jar v porastoch vyskytovať. Vďaka širokému aplikačnému oknu je možné zahrnúť prípravok do Syngenta Technológie pre najvyššiu úrodu.

Ako sme uviedli vyššie, vďaka zákazu moridiel obsahujúcich neonikotinoidy môžeme na jeseň očakávať vysoký tlak škodcov. A pretože na trhu chýba iný variant insekticídneho morenia, je nutné siahnuť iba k foliárnym aplikáciam.

Jednou z možností je aplikácia insekticídov zo skupiny pyretroidov. Karate Zeon 5 CS v dávke 0,15 l/ha je odporúčané riešenie pre aplikáciu v repke na jeseň proti skočkám, piliarkam a krytonosom, aby sme zabránili oslabeniu porastu repky pred nástupom zimy. Vďaka unikátnej mikrokapsulovej formulácii je zabezpečená vysoká účinnosť prípravku a predovšetkým užívateľská bezpečnosť.

A NEZABUDNITE!


Za každých 40 l Karate Zeon 5 CS nakúpených v termíne od 1.9. do 31.10. 2015 získate ďalších 5 l Karate Zeon 5 CS ako množstevný bonus.

 

Vplyv jesennej aplikácie Toprexu na skorý jarný silný habitus rastliny, vľavo neošetrená kontrola, vpravo ošetrené Toprexom Aplikácia Toprexu na jeseň v dávke 0,3 l/ha

 

Aplikácia Toprexu v dávke 0,3 l/ha Vľavo ošetrené, vpravo neošetrené Skočka repková