Hľadáme externých zástupcov pre osivá

Aktuality
externy zastupcovia

Hlavným cieľom je:

  • Zviditeľnenie portfólia osív spoločnosti Syngenta na trhu
  • Propagácia a poradenstvo našim zákazníkom

 

Ponúkame:

  • Príležitosť spolupráce v blízkosti miesta, kde žijete
  • Podporu expertov spoločnosti Syngenta, zdieľanie skúseností a prehlbovanie odborných znalostí
  • Plné poradenstvo – flexibilný pracovný rozvrh
  • Atraktívny systém odmeňovania

 

Doplňujúce informácie:

  • Sezónna práca na živnosť

 

 

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE O POZÍCII EXTERNÝCH OBCHODNÝCH ZÁSTUPCOV PRE OSIVÁ