Cropwise Camp, konferencia o digitálnych nástrojoch

Aktuality
cropwise

Magdalena Bukowiec, Syngenta Poľsko

 

"Tajomstvom dosiahnutia pokroku je začať." Mark Twain

Zlepšenie výnosov, vyššia profitabilita fariem, ale aj podpora regeneratívnych postupov – to všetko prinášajú nové digitálne nástroje pestovateľom. Preto Syngenta investuje do dlhodobých inovácií, ako sú digitálne nástroje na správu fariem, precízne poľnohospodárstvo a udržateľné poľnohospodárske služby.

 

Aby sme našim zákazníkom predstavili kľúčové digitálne nástroje spoločnosti Syngenta, zorganizovali sme Cropwise Camp, jednodňovú konferenciu venovanú výlučne digitálnym nástrojom v poľnohospodárstve. Podujatie sa konalo vo februári vo Varšave a zišlo sa na ňom takmer 500 pestovateľov z východnej a strednej Európy, čiernomorského regiónu, Veľkej Británie a Mexika. Medzi nimi nechýbali ani niektorí pestovatelia z Českej republiky a zo Slovenska.

 

cropwise

 

Čo mohli návštevníci Cropwise Campu vidieť?

Cropwise Operations - kompletný softvér na správu fariem. Slúži na monitorovanie polí,  podmienok a stavu plodín a umožňuje pestovateľom prijímať zodpovedné rozhodnutia, založené na komplexných dátach. Tie poskytujú prehľad o situácii na konkrétnom poli a v danej plodine od začiatku do konca pestovateľskej sezóny. Uľahčí farmárom aplikáciu hnojív, prípravkov na ochranu rastlín a rozhodovanie o iných potrebných operáciách pre úspešné a profitabilné pestovanie.

Interra® Scan -  služba pre monitoring pôdy, ktorá poskytuje informácie o pôdnych živinách, štruktúre pôdy a tvorí uhlíkové mapy s vysokým rozlíšením na presné odporúčanie úpravy pôdy a zabezpečenie potrebných živín. Uľahčí farmárovi ďalšie kroky pri výbere osiva, výživy a iných agronomických operácií aj na základe zisteného pH pôdy.

Cropwise Seed Selector - nástroj na inteligentné odporúčania vhodného osiva vzhľadom na lokalitu a personalizované plány sejby.

 

cropwise

 

Podelili sme sa o skúsenosti v digitálnych technológiách

Prezentujúci, vrátane odborníkov z Cropwise a zo Syngenty, ale aj pestovatelia, ktorí už Cropwise používajú na svojich farmách, sa podelili o najnovšie funkcionality a vylepšenia softvéru. Hovorili tiež o výhodách používania digitálnych technológií na farmách, ako je zlepšenie výnosov, zvýšená profitabilita fariem a podpora regeneratívnych poľnohospodárskych postupov.

Po prezentáciách sa účastníci mohli zapojiť do praktických pracovných skupiniek, vidieť prípadové štúdie a zdieľať osvedčené postupy. Mohli tiež navštíviť veľkú technologickú zónu organizovanú v spolupráci s partnermi ako John Deere alebo METOS® od Pessl Instruments, aby objavili produkty a stroje kompatibilné s Cropwise pre komplexné riadenie farmy.

 

O niektorých službách vám povieme viac na našich poľných dňoch.

O digitálnych technológiách v poľnohospodárstve vás budeme informovať aj na slovenských podujatiach CDP v Oponiciach, Deň poľa Optitech v Rimavskej Sobote.

 

cropwise

FOTO: Podujatia sa zúčastnili aj slovenskí pestovatelia. Výpravu za poznaním nových technológií sprevádzali naši zamestnanci.