You are here

Mätonoh mnohokvetý

Mätonoh mnohokvetý
Lolium multiflorum

Buriny

Zaradenie škodlivého činiteľa

Jednoklíčnolistové buriny

Popis

Trsy tvoria jedno až viac ročné trávy. Miestom výskytu bývajú lúky, cesty, trávniky, okraje pozemkov na hutných, hlinito-ílovitých pôdach s vysokým obsahom živín, zriedkavo na ornej pôde. Priemerný počet výhonkov na rastlinu je vysoký. Rozmnožuje sa semenami, vytrvalé mätonohy taktiež vegetatívne, podzemnýmo (rhizomy) a nadzemnými výbežkami. Stredná škodlivosť.

Rozlišovacie znaky

Najmladší list je zvinutý, čepel listu je na líci ryhovaná. Jazýček býva dlhý 1-4 mm, membránovitý a zubatý. 

Obdobie vzchádzania

Klíčivosť zvykne byť od jari do jesene. Minimálna teplota klíčenia je nízka. Hĺbka klíčenia je  0-7 cm (max. 13 cm).