You are here

karate_zeon syngenta

Karate Zeon 5 CS

Aktualizovaný:
18.11.2021

Insekticídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
1 l, 5 l
Zloženie: 
Formulácia: 
CS – suspenzia kapsúl v kvapaline pre použitie po zriedení vodou

Sila unikátnych mikrokapsúl

 • Univerzáílne a efektívne použitie do širokého spektra plodín
 • Ľahké použitie do tank-mixov

Postrekový, svetlostabilný, syntetický, pyrethroidný insekticídny prípravok v progresívnej formulácii určený na ochranu poľnohospodárskych a lesných kultúr proti cicavým a žravým škodcom. Karate Zeon 5 CS je štandardom v oblasti pyrethroidných insekticídov.

 

PÔSOBENIE A SPEKTRUM ÚČINKU

Prípravok Karate Zeon 5 CS na báze účinnej látky lambda-cyhalothrin, patrí do skupiny syntetických svetlostabilných pyretroidov. Hmyz usmrcuje ako dotykový a požerový jed. Pôsobí predovšetkým proti žravým škodcom (motýle – Lepidoptera, chrobáky – Coleoptera). Ďalej má veľmi dobrý účinok na cicavý hmyz (rovnokrídlovce – Homoptera).

 

VÝHODY CS – MIKROKAPSULOVEJ FORMULÁCIE - ZEON TECHNOLÓGIE PRE NAJVYŠŠIU ÚČINNOSŤ A UŽÍVATEĽSKÚ BEZPEČNOSŤ

 

 • Technológia Zeon bola vyvinutá a je patentovo chránená spoločnosťou Syngenta.
 • Unikátne Zeon mikrokapsule majú v priemere 2,5 μm, kým konvenčné až 20-50 μm. Každá mikrokapsula obsahuje UV filter zabezpečujúci fotostabilitu prípravku.
 • Formulácia Zeon zabezpečuje rýchle uvoľňovanie účinnej látky. Po dopade postrekovej kvapaliny na miesto určenia sa vplyvom oschnutia povrchu mikrokapsúl okamžite štartuje proces uvoľňovania účinnej látky, čo zabezpečuje rýchly nástup insekticídnej účinnosti a dlhšiu reziduálnu účinnosť s výrazným repelentným účinkom.
 • Formulácia Zeon má nízky obsah rozpúšťadiel a vysokú mrazuvzdornosť.
 • Prípravok Karate Zeon 5 CS je vo svete povolený na ochranu viac ako 100 plodín proti viac ako 250 druhom škodcov.

 

POUŽITIE V KUKURICI

Proti larvám víjačky kukuričnej ošetrujte podľa signalizácie - najneskôr týždeň po prvom maxime náletu motýľov.

 

POUŽITIE V OBILNINÁCH

Vzhľadom na kontaktný účinok je potrebné použiť dávku vody na úrovni 300 až 400 l/ha. 

Veľmi efektívne je použitie Karate Zeon 5 CS proti voške ovsenej. V prípade vhodných podmienok pre šírenie uvedených škodcov je potrebné po sejbe ozimných obilnín pravidelne sledovať porasty a v prípade zaznamenania výskytu okamžite realizovať ochranný zásah.

 

POUŽITIE V REPKE

Na jar je vhodné aplikovať Karate Zeon 5 CS v bloku dvoch následných postrekov a vytvoriť dostatočne dlhú insekticídnu clonu proti krytonosom a blyskáčikovi. Na jar je výhodou jeho vysoká účinnosť aj v období nižších a kolísajúcich teplôt. Dávka vody 300–600 l/ha. Pre minimalizáciu rizika poškodenia včiel ošetrovať hlavne včelomilné rastliny v mimoletovom čase včiel – skoro ráno, neskôr večer!

Pred aplikáciou prípravku Karate Zeon 5 CS proti krytonosovi štvorzubému a repkovému odporúčame kvôli monitoringu ich výskytu v poraste nainštalovať žlté lepové doštičky. 

Pri ich použití sa riaďte nasledovnými pravidlami:

 • minimálne 2 kusy lepových doštičiek umiestnite na okraj poľa (15-20 m od kraja), prednostne zo strany minuloročných porastov repiek, odkiaľ sa predpokladá vyšší a skorší nálet krytonosov
 • doštičku umiestnite na tyč do výšky cca 10 cm nad rastlinami, aby bola krytonosmi dostatočne viditeľná
 • kontrolu doštičiek vykonávajte najmenej raz za týždeň, v kritickej dobe každý tretí deň

Prah škodlivosti pri krytonosovi repkovom je výskyt 2 a viac imág a pri krytonosovi štvorzubom viac ako 8 imág za 3 dni na jednej žltej lepovej doštičke.

 

POUŽITIE V REPE CUKROVEJ A REPE KŔMNEJ

Monitorovanie migrácie vošiek do porastov cukrovej repy pomocou žltých Lambersových misiek alebo sacej pasce typu Johnson-Taylor je dôležitým úkonom v ochrane proti voškám. Ošetrujte tie porasty, v ktorých je napadnutých voškami viac ako 5 % rastlín. Za napadnutú rastlinu sa považuje aj rastlina napadnutá čo i len jedinou voškou. Voškami ohrozené porasty je potrebné ošetriť čo najskôr po signalizácii resp. pozitívnom vyhodnotení monitoringu. Karate Zeon 5 CS sa vyznačuje rýchlym účinkom (knockdown efekt) a dlhým reziduálnym pôsobením. Je svetlostabilný, čo umožňuje jeho použitie proti postupne nastupujúcim škodcom. Dráždivé účinky vyvolávajú nepokoj hmyzu a nútia aj skryto žijúce druhy ku kontaktu s účinnou látkou. Má repelentný účinok na včely. Prípravok dobre pôsobí pri nízkych teplotách do 20-25°C. Pri vysokých teplotách účinnosť klesá. Dávka prípravku Karate Zeon 5 CS je 0,15 l/ ha.

 

POUŽITIE V ZEMIAKOCH

Proti pásavke zemiakovej odporúčame prípravok aplikovať v období maximálneho liahnutia lariev - obvykle keď prvé larvy dosiahli vývojový stupeň L3. Ošetrenie musí byť ukončené do doby, keď začnú prevládať larvy L4.

Upozornenie: v oblastiach, kde sa zistil slabší účinok pyretroidov na pásavku zemiakovú, je nutné takéto prípravky aspoň na 1 rok z používania vynechať.

 

 

 

 

Bôb

Borovice a smrek

Broskyňa

Cesnak

Chmeľ

Cukrová repa

Ďatelina lúčna

Fenikel

Horčica

Hrach

 • Sila unikátních mikrokapsúl