Tlačová správa: Ponuka spoločnosti ChemChina

Tlačové správy

Spoločnosť ChemChina dala ponuku na získanie všetkých akcií spoločnosti Syngenta za cenu $43 miliónov. Predstavenstvo spoločnosti doporučilo ponuku akceptovať. Viac informácií v tlačovej správe.

V Bazileji dňa 3. 2. 2016

Dňa 3. februára 2016 sme informovali širokú verejnosť o ponuke spoločnosti China National Chemical Corporation (ChemChina) ku kúpe akcií spoločnosti Syngenta za cenu 480 švajčiarských frankov za akciu a ďalších 5 švajčiarských frankov ako špeciálnu dividendu. Predstavenstvo našej spoločnosti jednomyseľne doporučilo akcionárom ponuku ChemChina akceptovať. Transakcia by mohla byť ukončená na konci tohto roku v závislosti na súhlase akcionárov a nutných schváleniach regulačných úradov. Syngenta se zmení z verejne obchodovateľnej spoločnosti na súkromne vlastnenú firmu s jedným vlastníkom. Táto zmena prispeje k väčšej ochrane pred turbulentnými vplyvmi akciových trhov a momentálnou recesiou v trhovom segmente prípravkov na ochranu rastlín.

Podmienky tejto dohody umožnia spoločnosti Syngenta zachovať si svoje meno, vedenie spoločnosti, široké portfólio i geografické rozmiestnenie. Nový vlastník nebude zasahovať do operatívneho riadenia našej spoločnosti, sídlo zostane naďalej vo Švajčiarsku v Bazileji. Na lokálnej úrovni sa nič nemení, budeme ako vždy pokračovať vo všetkých činnostiach, aby sme zabezpečili kontinuitu práce tak, aby všetko fungovalo, ako boli zvyknutí naši zákazníci, obchodní partneri, zamestnanci, akcionári a komunity, s ktorými spolupracujeme.

Súčasťou oznámenia bola taktiež správa o rušení plánovaných predajov divízií kvetín a osív zeleniny. Obidve divízie budú po novom tvoriť samostatnú obchodnú jednotku v rámci našej spoločnosti. Ponuka spoločnosti ChemChina nám dáva neoceniteľnú príležitosť ďalej expandovať na celosvetovo významných trhoch a narastať budú aj dlhodobé investície do výskumu a vývoja nových technológií naprieč segmentom osív, génov a prípravkov na ochranu rastlín. Ďalej tak zostaneme významnou poľnohospodárskou spoločnosťou na trhu, ktorej cieľom je zvyšovať produktivitu poľnohospodárstva a pomáhať našim zákazníkom k vyšším výnosom.