Tlačová správa: Odmietnutie návrhu Monsanta

Tlačové správy

Predstavenstvo spoločnosti Syngenta jednomyselne zamietlo návrh spoločnosti Monsanto na kúpu našej spoločnosti. Monsanto oznámilo, že sa viac nebude usilovať o ďalšie prevzatie. Viac informácií v tlačovej správe.

V Bazileji dňa 26. augusta 2015

Predstavenstvo spoločnosti Syngenta potvrdzuje, že obdržalo ústny návrh od spoločnosti Monsanto, získať akcie spoločnosti za cenu 245 CHF v hotovosti a s pevným pomerom 2,229 akcie Monsanta k akcii Syngenta.

Potom, čo sme sa spojili s Monsantom ohľadne ich poslednej ponuky, predstavenstvo jednoznačne zamietlo ich revidovaný návrh. Výrazne podceňovalo našu spoločnosť a bolo i veľa rizík v plnení. A čo viac, nedávna volatilita na trhu upozornila na významné riziko pre akcionárov Syngenty plynúce zo štruktúry tohto návrhu. Okrem toho, niektoré kľúčové problémy neboli vyriešené dostatočne podrobne, aby Syngenta urobila riadne posúdenie navrhovaného nového subjektu, ktorý by bol z 30 % vo vlastníctve akcionárov Syngenty.

Monsanto nevyjasnilo obzvlášť tieto kľúčové otázky:

  • Ich odhad celkových nákladov a výnosov zo synergie
  • Ich predpoklady ohľadne čistých výnosov z predaja osív a genetických rysov
  • Povaha a rozsah regulačných záväzkov
  • Posúdenie rizík a výnosov z daňovej inverzie do Veľkej Británie

Michel Demaré, Predseda predstavenstva spoločnosti Syngenta, povedal: „Spojili sme sa s Monsantom v dobrej viere a kládli dôraz na kľúčové otázky, ktoré vyžadovali ďalšie konkrétne informácie, aby sme mohli pokračovať v dialógu. Berieme na vedomie rozhodnutie spoločnosti Monsanto, ktoré už nemá záujem o našu spoločnosť. Naše predstavenstvo je presvedčené, že dlhodobé vyhliadky spoločnosti predovšetkým vďaka vynikajúcemu portfóliu a sľubným produktom a riešeniam, ktoré nás čakajú, ostávajú veľmi atraktívne. Našim akcionárom sme sa zaviazali k urýchleniu tvorby pridanej hodnoty.“

O spoločnosti Syngenta

Syngenta je popredná spoločnosť v oblasti agrobiznisu, ktorá pomáha zlepšovať bezpečnosť potravín po celom svete a tým umožňuje poľnohospodárom lepšie využívať dostupné zdroje. Celkom 28 000 zamestnancov v 90 krajinách sveta sa prostredníctvom vedeckých a inovatívnych riešení plodín na celosvetovej úrovni, zaoberá spôsobmi ako pestovať plodiny. Sme odhodlaní zachraňovať pôdu od degradácie, posilňovať biodiverzitu a revitalizovať vidiecke komunity. Viac informácií nájdete na webových stránkach www.syngenta.comwww.goodgrowthplan.com. Sledovať nás môžete tiež na Twitteri www.twitter.com/Syngenta.

Varovanie týkajúce sa výhľadových prehlásení

Táto zpráva obsahuje výhľadové prehlásenie, ktoré vo svojej terminológii používa výrazy ako „očakávať“, „potenciálny“, „plánovať“, „predpokladať“ a podobné výrazy. Takéto prehlásenie môže podliehať riziku, že skutočné výsledky sa budú líšiť od výhľadových prehlásení. V súvislosti s rizikom a neistotou sa odvolávame na verejne dostupné prehlásenia, ktoré predkladáme Komisii pre cenné papiery v USA. Syngenta nepreberá žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu výhľadových prehlásení vo svetle skutočných výsledkov, zmenených predpokladov alebo iných faktorov. Tento dokument nepredstavuje alebo nie je súčasťu akejkoľvek ponuky alebo výzvy k predaju, a nepredstavuje ani pokus o akúkoľvek ponuku, kúpu alebo úpis akcií v Syngente AG alebo Syngente ADS, ani pre to netvorí žiadný základ a nie je možné sa naň odvolávať.