Tlačová správa: Predstavenie Syngenta Group

Tlačové správy
syngenta

Spoločnosť Syngenta Group Co. Ltd. dňa 18. júna oficiálne predstavila skupinu Syngenta Group, nového svetového lídra v poľnohospodárskej vede a inováciách. V rámci jedného subjektu spája silné stránky spoločnosti Syngenta AG so sídlom vo Švajčiarsku, ADAMA so sídlom v Izraeli a poľnohospodárske podniky Sinochem so sídlom v Číne. Nový subjekt so sídlom vo Švajčiarsku má 48 000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách a v roku 2019 dosiahol obrat 23 miliárd USD.

Syngenta Group je od svojho vzniku lídrom na svetovom trhu v oblasti ochrany plodín, svetovou trojkou v osivách, lídrom na trhu s hnojivami v Číne a so svojimi modernými poľnohospodárskymi platformami (MAP) Farmer Solution Centers, popredným poskytovateľom poľnohospodárskych služieb v Číne. Ponúka komplexné agronomické riešenia a digitálne poľnohospodárske služby. S 15 kľúčovými výrobnými závodmi má skupina silnú kapacitu na dodávanie riešení, ktoré poľnohospodári potrebujú. Poslaním skupiny je zavádzať vedecké inovácie, technológie a služby s cieľom pomôcť poľnohospodárom trvalo udržateľne poskytovať svetu lepšie potraviny, krmivá, vlákna a palivá a zároveň chrániť zdroje a životné prostredie.

V rámci novej štruktúry pozostáva organizácia zo štyroch podnikateľských subjektov:

- Syngenta Crop Protection - pod vedením Jona Parra so sídlom v Bazileji vo Švajčiarsku

- Syngenta Seeds – so sídlom v Chicagu v USA, na jej čele stojí Jeff Rowe

- ADAMA – na čele s Ignaciom Dominguezom so sídlom v Airport City, Izrael

- Syngenta Group China - na jej čele je Hengde Qin so sídlom v Šanghaji v Číne.

Erik Fyrwald, bývalý generálny riaditeľ Syngenta AG, sa stáva generálnym riaditeľom Syngenta Group; Chen Lichtenstein, predtým generálny riaditeľ ADAMA, sa stáva CFO (finančným riaditeľom) Syngenta Group; Steve Landsman sa stáva generálnym radcom Syngenta Group a Laure Roberts sa stáva generálnou riaditeľkou Syngenta Group pre ľudské zdroje.

„Som rád, že naša nová organizácia je pripravená priniesť rozmanitosť a odborné znalosti našich tímov s cieľom dodávať najširšiu škálu udržateľných a konkurencieschopných produktov,“ uviedol Fyrwald. „Zákazníci budú naďalej dostávať plnú pozornosť firiem, ktoré s nimi v súčasnosti spolupracujú, ale možnosti, ktoré každý prinesie, sa zlepšia tam, kde spolupráca v rámci Syngenta Group prináša pridanú hodnotu.“

Každá zo spoločností začlenených do Syngenta Group má dlhoročnú históriu úspechov, ktorá začala už pred 250. rokmi . Okrem Švajčiarska, Izraela a Číny má skupina hlboké korene v mnohých ďalších krajinách, vrátane USA, kde má hlavné sídlo svetová centrála Syngenta Seeds a centrála pre výskum a vývoj, ako aj v Brazílii a Veľkej Británii. Skupina Syngenta patrí medzi najrozmanitejšie spoločnosti na svete.

Nová skupina kladie veľký dôraz na etiku a integritu a snaží sa vytvárať hodnotu pre všetky zúčastnené strany - poľnohospodárov, zamestnancov, dodávateľov a spoločnosť. „Naša udržateľnosť ako firmy závisí od zdravia pôdy a životného prostredia ako celku,“ uviedol Fyrwald. „Náš úspech meriame nielen naším obchodným výkonom, ale aj prínosom pre poľnohospodárstvo a životné prostredie.“

Ľudia v Syngenta Group sú si jasne vedomí toho, že dnešní poľnohospodári čelia mnohým výzvam vrátane zmeny klímy, degradácie pôdy, chorôb rastlín a naliehavosti dosiahnuť lepšiu udržateľnosť a biodiverzitu. Podniky skupiny ponúkajú nástroje potrebné na riešenie týchto problémov - umožňujú im, napriek extrémnym poveternostným podmienkam, spoľahlivo a hospodárne pestovať lepšie plodiny a zabezpečiť pre svet potraviny bezpečne, udržateľne a s rešpektom k planéte.

Prístup Skupiny je spracovaný v Pláne úspešného rozvoja (Good Growth Plan), v ktorom je pevne zakotvený jej záväzok k napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja OSN. Koncom júna 2020 predstaví Syngenta Group svoj nový Plán úspešného rozvoja. Bude to prvá významná iniciatíva Skupiny po jej vytvorení a bude sa zaoberať meniacimi sa výzvami, ktorým čelia poľnohospodári na celom svete a meniacimi sa požiadavkami na poľnohospodárske technológie a udržateľnosť.

Trvalá udržateľnosť a spolupráca sú tiež stredobodom výskumných a vývojových aktivít Syngenta Group. Na viac ako 100 pracoviskách výskumu a vývoja chemici a biológovia skupiny intenzívne spolupracujú s pestovateľmi, akademickými pracovníkmi, mimovládnymi organizáciami, podnikmi a regulačnými orgánmi s cieľom poskytovať inovácie a technológie v oblasti osív, ochrany rastlín a výživy, ktoré sú schopné trvalo zabezpečiť potravinovú bezpečnosť a zvýšiť svetovú prosperitu.

O Syngenta Group

Syngenta Group je jedným z lídrov medzi poľnohospodárskymi inovačnými spoločnosťami na svete, ktorá má viac ako 250 ročnú históriu. Jej viac ako 48 000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sa snaží transformovať poľnohospodárstvo prostredníctvom prelomových výrobkov a technológií, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri tom, aby potravinový reťazec bezpečne, udržateľne a s rešpektom k našej planéte zásoboval svet. Skupina má čínskych majiteľov a sídlo vo Švajčiarsku, pričom využíva silu svojich štyroch obchodných jednotiek - Syngenta Crop Protection so sídlom vo Švajčiarsku, Syngenta Seeds so sídlom v Spojených štátoch, ADAMA so sídlom v Izraeli a Syngenta Group China – čím dokáže poskytovať špičkové služby svojim zákazníkom na celom svete.