You are here

Zemedym lekársky

Zemedym lekársky
Fumaria officinalis

Dvojklíčnolistové buriny

Popis


Jednoročná až prezimujúca burina množiaca sa iba generatívne. Rastlina je modrozelená, pokrytá voskovou vrstvičkou. Dáva prednosť kyprým, na živiny bohatým, na vápnik chudobným, hlinitým pôdam.

Rozlišovacie znaky


Zárodočné listy sú čiarkovité, dlhé. Prvé listy sú stonkové, perovité, úkrojky delené a stopkaté

Obdobie vzchádzania


skorá jar, jeseň