You are here

Rumanček kamilkový

Rumanček kamilkový
Matricaria chamomilla

Dvojklíčnolistové buriny

 

Popis

Jednoročná až prezimujúca burina s "jablčnou" vôňou, ktorá dáva prednosť vlhším, na vápno chudobným pôdam. Rozvetvená stonka je až 50 cm dlhý. Kvetné úbory sú jednotlivé, duté.

Rozlišovacie znaky

Primárne listy sú jednoducho sperené

Obdobie vzchádzania

Jeseň, jar