You are here

Mlieč roľný

Mlieč roľný
Sonchus arvensis

Dvojklíčnolistové buriny

 

Popis

Vytrvalý burinovitý druh s podzemnými výbežkami, rastlina pri poranení mlieči, uprednostňuje vĺhšie, hlinité pôdy. Má vzpriamenú stonku a žlté kvetné úbory so žľazovitými chĺpkami.

Rozlišovacie znaky

Prvé listy sú ostnaté, rastlina pri poranení mlieči na bielo, listy sú rapikovité. Čepele na okrajoch nie sú laločnaté (na rozdiel od Sonchus asper).

Obdobie vzchádzania

Jar až leto