You are here

lumax banner syngenta

Lumax 537,5 SE

Aktualizovaný:
29.07.2022

Herbicídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
20 l
Zloženie: 
Formulácia: 
SE – suspenzná emulzia

Výnimočný herbicíd v kukurici

  • Vďaka trom účinným látkam zaručí ochranu kukurice po celú dobu vegetácie
  • Najširšie spektrum účinku proti jednoročným trávovitým a dvojklíčnolistovým burinám a silný retardačný účinok na pichliač roľný
  • Ideálne riešenie pre prípadné suché jarné počasie

Pôsobenie a spektrum účinku

Lumax 537,5 SE obsahuje trojicu účinných látok: S-metolachlor, mesotrione a terbuthylazine. Tieto tri účinné látky sú burinami prijímané rozdielne a majú odlišný biochemizmus účinku.
S-metolachlor je účinná látka špecificky pôsobiaca hlavne proti prosovitým trávam, inhibuje delenie a rast buniek, čím brzdí klíčenie burín. Je prijímaný koleoptylom, klíčkami a koreňmi.
Mesotrione účinkuje tak, že blokuje funkciu enzýmu (HPPD), ktorý je činný v procese syntézy pigmentov. To vedie k následnému vybieľovaniu rastlín – typickému pre prípravky na báze mesotrione. Je rýchlo prijímaný koreňmi, klíčkami a predovšetkým listami a následne rozvádzaný xylémom aj floémom. Mesotrione účinkuje proti širokému spektru širokolistých a niektorých trávovitých burín.
Terbuthylazine je inhibítor fotosyntézy vo fotosystéme II. Je prijímaný predovšetkým koreňmi a čiastočne aj listami burín. Cez korene pôsobí na široké sprektrum dvojklíčnolistových burín.

Vo formulácii je pridaný safener benoxacor, ktorý zlepšuje toleranciu porastu kukurice proti s-metolachloru v nepriaznivých podmienkach. Prípravok má dlhé reziduálne pôsobenie v pôde, najspoľahlivejšie účinkuje pri dostatočnej pôdnej vlhkosti.

Kukurica

  • Výnimočný herbicíd v kukurici