You are here

Mazľavá sneť zakrpatená

Mazľavá sneť zakrpatená

Choroby

 

Latinský názov: Tilletia controversa

Český názov: Sněť zakrslá

 

HOSTITEĽSKÉ RASTLINY

Obilniny.

 

PÔVODCA CHOROBY

Ide o biotrofného obligátneho hubového patogéna (Tilletia controversa) patriaceho medzi stopkovýtrusé mikroskopické huby.

 

PRÍZNAKY

Objavujú sa až na klasoch, kde u jednotlivých snetivých zŕn dochádza k tvorbe nahnedlých spór. Tieto zrná bývajú spočiatku väčšie a odstávajú u nich plevy, čo robí zrno „rozstrapené“. Celá rastlina je potom často oproti zdravým o niečo svetlejšia, viac odnožuje (až 30 odnoží) a je celkovo menšia.

 

PREŽIVANIE, ZDROJ INFEKCIE

Prenáša sa predovšetkým infikovaným osivom, ale je schopná prežívať i v pôde na rastlinných zvyškoch (uvádza sa, že až 10 rokov), pričom je životaschopná aj po prechode tráviacim traktom zvierat. Zdroj infekcie však väčšinou pochádza skôr z pôdy. Rozšírenie spór patogéna môže byť spojené aj s aplikáciou maštaľného hnoja, čističkami osív, vetrom.

 

DISPOZIČNÉ FAKTORY

Nenamorené osivo. Optimálna teplota pre klíčenie je približne 5°C. Výskyt je vyšší v miestach s utuženou pôdou, na úvratiach a v miestach stohov slamy. Viacej náchylné sú tiež skoro siate porasty.

 

HOSPODÁRSKY VÝZNAM

Patrí medzi choroby stredného významu, vyskytuje sa vo väčšej miere iba v niektorých rokoch a má vplyv skôr na kvalitu zberaného produktu. Boli však zaznamenané aj výskyty s následnou redukciou úrody až o 30 %. Táto huba môže tiež tvoriť mykotoxíny, ktoré môžu spôsobiť problémy pri skrmovaní.

 

METÓDY OCHRANY 

Kvalitne namorené osivo.

Agrotechnické striedanie plodín.

Kvalitná likvidácia pozberových zvyškov.

Výber správnej odrody.

 

ODPORÚČANÉ PRODUKTY

Celest Trio Formula M, Vibrance Gold