You are here

Černanie báz stebiel

Černanie báz stebiel

Choroby

 

Latinský názov: Ophiobolus graminis, syn. Gaeumannomyces graminis

Český názov: Černání pat stébel

 

HOSTITEĽSKÉ RASTLINY

Pšenice, ovos, pýr, stoklas, trávy.

 

PRÍZNAKY

Primárne príznaky sa objavujú na koreňoch, ktoré postupne hnednú. Jedným zo znakov ochorenia sú mierne zdurené korene, obalené najjemnejšími čiastočkami zeminy. Z napadnutých koreňov sa dá veľmi ľahko odstrániť pokožka. Následne sa na báze rastlín objavujú hnedasté škvrny, ktoré obvykle hodnotíme ako nešpecifické nekrózy. Až v ďalšej fáze rozvoja choroby dochádza k prejavom typickým pre černanie päty stebiel. Korene a báza rastliny tmavnú, černajú, rastlina v dôsledku poškodenia koreňov žltne, zasychá a odumiera. Pri intenzívnejšom priebehu môže byť ochorenie príčinou medzerovitosti porastov.

Častý je miernejší priebeh choroby, pri ktorom rastlina vytvára nový odnožovací uzol a neodumiera. Je ale značne oslabená.

Sprievodným príznakom je núdzové dozrievanie napadnutých stebiel, ktoré sa prejavuje bieloklasosťou.

 

PREŽÍVANIE, ZDROJ INFEKCIE

Ide o pôdny patogén, ktorý prežíva na pozemku. Infekcia teda pochádza z pôdy.

 

DISPOZIČNÉ FAKTORY

Riziko napadnutia rastlín podporuje chladné, zrážkovo normálne a nadnormálne počasie na jeseň a v jarných mesiacoch, menej mrazivá zima. Riziko napadnutia rastlín výrazne zvyšuje časté striedanie obilnín na pozemku, nedostatok organickej hmoty v pôde (pomalý rozklad pozberových zvyškov). Hube vyhovuje neutrálna alebo mierne alkalická reakcia pôdy. Častejší je výskyt choroby na utužených pôdach, obvykle sa hniezda napadnutých rastlín objavujú na okrajoch porastov, na úvratiach. Jarné obilniny sú napádané menej často.

 

HOSPODÁRSKY VÝZNAM

Černanie báz stebiel je ochorenie zo skupiny chorôb päty stebiel. Vyskytuje sa plošne na celom území Slovenska, väčší dopad má na menej úrodných pozemkoch. U nás je častejšia mierna forma priebehu choroby, preto môže byť súčasťou príznakov hodnotených ako nešpecifické nekrózy. Preto je aj veľmi obtiažné stanoviť mieru dopadu na úrodu a kvalitu zberu samostatne iba pre túto chorobu.

METÓDY OCHRANY 

Ochranné opatrenia sú nepriame, preventívne.

Dostatok organickej hmoty v pôde, spracovanie pôdy (prevzdušnenie), nezaraďovať obilniny po sebe, kvalitné založenie porastu (termín, sejbové lôžko, hĺbka sejby).

Riziko napadnutia tiež znižuje morenie osiva.

 

ODPORÚČANÉ PRODUKTY

Vibrance Duo, Vibrance Gold