You are here

Stoklas jalový

Stoklas jalový
Bromus sterilis

Buriny

Zaradenie škodlivého činiteľa

 

Jednoklíčnolistové buriny

Popis

Jednoročná až prezimujúca, voľne trsnatá burina vlhších pôd. Steblá sú priame, hladké, lysé, 20 až 80cm dlhé. Klásky sú veľké v latách s dlhými zahnutými vetvami, osovité.

Rozlišovacie znaky

Dlhý jazýček

Obdobie vzchádzania

Jeseň, jar