You are here

Prstovka holá

Prstovka holá
Digitaria ischaemum

Buriny

Zaradenie škodlivého činiteľa

Jednoklíčnolistové buriny

Popis

Jednoročná, trsy tvoriaca burina s prstovito rozvetveným jemným okvetenstvom. Teplomilná. Kvetenstvo tvorí lichoklasy. Vyskytuje sa v kukurici a okopaninách, podobne ako prstovka krvavá. Rozmnožuje sa semenami. Čo sa týka škodlivosti, má výsokú konkurenčnú schopnosť.

Rozlišovacie znaky

Najmladší list je zvinutý, listová čepeľ býva zelená až červeno-fialová, väčšinou lysá, bielo-načervenaný stredný nerv, bielší okrajový nerv. Listová pošva je okrúhla, nariasená.

Obdobie vchádzania

Klíčivosť je zvyčajne počas mája až augusta. Minimálna teplota klíčenia je 15-20 °C, nízka hĺbka klíčenia.