You are here

moddus syngenta

Moddus

Aktualizovaný:
04.12.2019

Regulátory rastu

Ochrana rastlín

Balenie: 
5 l
Zloženie: 
Formulácia: 
EC – emulzný koncentrát

Podporuje. Skracuje. Zosilňuje.

  • Zvyšuje odolnosť voči poliehaniu
  • Podporuje tvorbu koreňov, zlepšuje príjem živín a hospodárenie s vodou
  • Priaznico ovplyvňuje úrodu aj v nepoľahnutých porastov

Pôsobenie a spektrum účinku

Giberelíny sú rastové hormóny podporujúce predlžovací rast. Moddus® inhibuje posledný krok v syntéze aktívneho giberelínu GA1, a tým zastavuje tvorbu giberelínov na konci reťazca ich syntézy. Účinná látka prípravku Moddus® je prijímaná zelenými časťami rastliny a je rozvádzaná vodivým systémom do rastlinných pletív. Vplyvom toho dochádza k inhibícii predlžovania stonkových internódií, čo sa prejavuje zabrzdením rastu. Moddus® spôsobuje zabrzdenie rastu rastlín, čo vedie k zníženiu ich výšky, zvyšuje pevnosť a hrúbku stebla, čím sa zvyšuje odolnosť voči poliehaniu.

Moddus® - ošetrenie pšenice ozimnej

Pre použitie prípravku Moddus® je k dispozícii široké aplikačné okno. Skorší alebo neskorší termín aplikácie volíme v závislosti od očakávaného efektu. Pokiaľ chceme skracovať spodné internódiá a posilňovať tvorbu koreňov a tým aj zlepšiť príjem živín a vody, vrátane špecifického zhrubnutia bunkových stien, odporúčame skoré aplikácie vo vývojovej fáze BBCH 31. Aplikáciou v tejto vývojovej fáze dosiahneme optimálny účinok proti poliehaniu. U pšenice už nie je potrebná ďalšia aplikácia. Prípravok Moddus® však môže byť použitý podľa potreby aj neskôr až do štádia BBCH 35. Je však potrebné si uvedomiť, že aplikáciou prípravku Moddus® v neskorších termínoch (BBCH 33 – 35), sa skrátenie stebla prejaví v jeho strednej alebo hornej časti, čo pri absencii rastovej regulácie na začiatku steblovania, napríklad vo fáze 1. kolienka, stráca ochranný efekt proti poliehaniu. Aplikácia v BBCH 31 je teda z pohľadu ochrany porastu proti poliehaniu pšenice kľúčová.

Moddus® - ošetrenie jačmeňa jarného

Stratégia skracovania jarného jačmeňa je úplne odlišná od pšenice, pretože je veľmi dôležité skracovať najdlhšie internódiá a tie sú u jačmeňa pod klasom. Skrátenie posledného internódia koreluje s následným poľahnutím porastu. Odporučenie pre reguláciu: optimálna je aplikácia v rastovej fáze BBCH 31-32, čo má za následok spevnenie bazálnych častí, skrátenie stredných internódií a podporu tvorby koreňov. Moddus® v dávke 0,3 l/ha je vynikajúcim prípravkom pre skoré aplikácie. V T1 aplikácii má Moddus® rozhodujúci význam predovšetkým kvôli dlhšiemu pôsobeniu a nižším nárokom na teplotu.

Miešateľnosť

Produkty použiteľné do tank-mix kombinácií s regulátorom Moddus® sú Artea® Plus, Stereo® 312,5 EC alebo iný fungicíd na báze triazolu. Z herbicídov prípravky na báze účinných látok isoproturon, fluroxypyr, pinoxaden (iba v pšenici ozimnej). V prípade TM s herbicídmi musia byť dobré pestovateľské podmienky, inak sa môže prejaviť nežiaduci efekt. Hnojivá so stopovými prvkami pridávať do TM zmesi ako posledného kombinačného partnera.

Výhody prípravku Moddus®

  • Inhibuje iba rast, produktivita klasu zostáva nezmenená.
  • Podporuje tvorbu koreňového systému.
  • Redukuje iba nadzemnú biomasu, nie objem koreňov!!!
  • Spôsobuje zhrubnutie stien stebla a spevnenie stebla.
  • Zvyšuje stabilitu stebla, zvyšuje odolnosť proti chorobám a škodcom.

Jačmeň jarný

Jačmeň ozimný

Ovos

Pšenica jarná

Pšenica ozimná

Raž ozimná

Repka olejná ozimná

Tritikale

  • Podporuje. Skracuje. Zosilňuje. - Zvyšuje odolnosť voči poliehaniu. - Podporuje tvorbu koreňov, zlepšuje príjem živín a hospodárenie s vodou a priaznivo ovplyvňuje úrodu aj v nepoľahnutom poraste.