You are here

moddus syngenta

Moddus

Aktualizovaný:
26.01.2021

Regulátory rastu

Ochrana rastlín

Balenie: 
5 l
Zloženie: 
Formulácia: 
EC – emulzný koncentrát

Podporuje. Skracuje. Zosilňuje.

  • Zvyšuje odolnosť voči poliehaniu
  • Podporuje tvorbu koreňov, zlepšuje príjem živín a hospodárenie s vodou
  • Priaznico ovplyvňuje úrodu aj v nepoľahnutých porastov

Pôsobenie a spektrum účinku

Giberelíny sú rastové hormóny podporujúce predlžovací rast. Moddus inhibuje posledný krok v syntéze aktívneho giberelínu GA1, a tým zastavuje tvorbu giberelínov na konci reťazca ich syntézy. Účinná látka prípravku Moddus je prijímaná zelenými časťami rastliny a je rozvádzaná vodivým systémom do rastlinných pletív. Vplyvom toho dochádza k inhibícii predlžovania stonkových internódií, čo sa prejavuje zabrzdením rastu. Moddus spôsobuje zabrzdenie rastu rastlín, čo vedie k zníženiu ich výšky, zvyšuje pevnosť a hrúbku stebla, čím sa zvyšuje odolnosť voči poliehaniu.

Moddus - ošetrenie pšenice ozimnej

Pre použitie prípravku Moddus je k dispozícii široké aplikačné okno. Skorší alebo neskorší termín aplikácie volíme v závislosti od očakávaného efektu. Pokiaľ chceme skracovať spodné internódiá a posilňovať tvorbu koreňov a tým aj zlepšiť príjem živín a vody, vrátane špecifického zhrubnutia bunkových stien, odporúčame skoré aplikácie vo vývojovej fáze BBCH 31. Aplikáciou v tejto vývojovej fáze dosiahneme optimálny účinok proti poliehaniu. U pšenice už nie je potrebná ďalšia aplikácia. Prípravok Moddus však môže byť použitý podľa potreby aj neskôr až do štádia BBCH 35. Je však potrebné si uvedomiť, že aplikáciou prípravku Moddus v neskorších termínoch (BBCH 33 – 35), sa skrátenie stebla prejaví v jeho strednej alebo hornej časti, čo pri absencii rastovej regulácie na začiatku steblovania, napríklad vo fáze 1. kolienka, stráca ochranný efekt proti poliehaniu. Aplikácia v BBCH 31 je teda z pohľadu ochrany porastu proti poliehaniu pšenice kľúčová.

Moddus - ošetrenie jačmeňa jarného

Stratégia skracovania jarného jačmeňa je úplne odlišná od pšenice, pretože je veľmi dôležité skracovať najdlhšie internódiá a tie sú u jačmeňa pod klasom. Skrátenie posledného internódia koreluje s následným poľahnutím porastu. Odporučenie pre reguláciu: optimálna je aplikácia v rastovej fáze BBCH 31-32, čo má za následok spevnenie bazálnych častí, skrátenie stredných internódií a podporu tvorby koreňov. Moddus v dávke 0,3 l/ha je vynikajúcim prípravkom pre skoré aplikácie. V T1 aplikácii má Moddus rozhodujúci význam predovšetkým kvôli dlhšiemu pôsobeniu a nižším nárokom na teplotu.

Miešateľnosť

Produkty použiteľné do tank-mix kombinácií s regulátorom Moddus sú Unix, Elatus Era alebo iný fungicíd na báze triazolu. Z herbicídov prípravky na báze účinných látok isoproturon, fluroxypyr, pinoxaden (iba v pšenici ozimnej). V prípade TM s herbicídmi musia byť dobré pestovateľské podmienky, inak sa môže prejaviť nežiaduci efekt. Hnojivá so stopovými prvkami pridávať do TM zmesi ako posledného kombinačného partnera.

 

Pomôcka na správne stanovenie dávky

moddus

Výhody prípravku Moddus

  • Inhibuje iba rast, produktivita klasu zostáva nezmenená.
  • Podporuje tvorbu koreňového systému.
  • Redukuje iba nadzemnú biomasu, nie objem koreňov!!!
  • Spôsobuje zhrubnutie stien stebla a spevnenie stebla.
  • Zvyšuje stabilitu stebla, zvyšuje odolnosť proti chorobám a škodcom.

unix moddus pack

Jačmeň jarný

Jačmeň ozimný

Ovos

Pšenica jarná

Pšenica ozimná

Raž ozimná

Repka olejná ozimná

Tritikale

  • Podporuje. Skracuje. Zosilňuje. - Zvyšuje odolnosť voči poliehaniu. - Podporuje tvorbu koreňov, zlepšuje príjem živín a hospodárenie s vodou a priaznivo ovplyvňuje úrodu aj v nepoľahnutom poraste.