You are here

force syngenta

Force 1.5 G

Aktualizovaný:
03.09.2021

Insekticídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
20 kg
Zloženie: 
Formulácia: 
G - granulát

Jedinečné riešenie proti larvám kukuričiara!

  • Insekticíd na priame použitie v kukurici
  • Ochrana pozemkov so silným výskytom kukuričiara koreňového
  • Aplikácia špeciálnymi aplikátormi do riadkov pri sejbe kukurice

 

Force 1.5 G je granulovaný insekticíd určený na pôdnu aplikáciu. Produkt obsahuje účinnú látku – syntetický pyrethroid tefluthrin.

 

PÔSOBENIE A SPEKTRUM ÚČINKU

Tefluthrin je účinná látka s najlepším prechodom z pevnej do plynnej fázy pôdy, t.j. vytvára v koreňovej oblasti ochrannú zónu. Hmyz usmrcuje ako dýchací, dotykový a požerový jed. Pyrethroidy účinkujú na sodíkovom kanály v nervovom systéme hmyzu, kde narúšajú prenos elektrických impulzov v nervovej bunke. Prípravok má rýchly účinok, pôsobí aj cez vzdušnú zložku pôdy, má silné reziduálne (repelentné) pôsobenie proti širokému spektru pôdnych škodcom z radov – chrobáky (Coleoptera), dvojkrídlovce (Diptera) a motýle (Lepidoptera).

 

PRAKTICKÉ ODPORÚČANIA A UPOZORNENIA PRE KUKURICU

  • Prípravok sa môže aplikovať do radu súčasne so sejbou kukurice so zapracovaním do pôdy. Dávkovač prípravku je potrebné nakalibrovať pred použitím a skontrolovať dodržanie nastavenej dávky.
  • Po aplikácii prípravku Force 1.5 G je možné bez obmedzenia používať postemergentné herbicídy na báze sulfonylmočovín (napr. Milagro 4 SC, Elumis, Casper 55 WG).

 

POUŽITIE A DÁVKOVANIE

Force 1.5 G

 

MENEJ VÝZNAMNÉ POUŽITIE

Využite jedinečné insekticídne riešenie granulovaného insekticídu Force 1.5 G pre pôdnu aplikáciu s cieľom kontroly pôdnych škodcov v nasledovných plodinách.

Plodina Účel použitia Dávka/ha            Ochranná doba Poznámka
Cibuľa drôtovce  10 kg AT  
Cibuľa chrúst obyčajný, pôdny škodcovia 7 - 10 kg AT  
Cesnak chrúst obyčajný, pôdny škodcovia 7 - 10 kg AT  
Repa cukrová chrúst obyčajný, pôdny škodcovia 7 - 10 kg AT  
Rajčiak chrúst obyčajný, pôdny škodcovia 7 - 10 kg AT  
Šalát, podobná listová zelenina chrúst obyčajný, pôdny škodcovia 7 - 10 kg AT  
Lesné škôlky, sadenice okrasných a lesných drevín, odrezky a vrúble chrúst obyčajný, pôdny škodcovia 15 - 20 kg AT pred výsadbou

 

 

Kukurica

  • Jediné insekticídne riešenie proti larvám kukuričiara koreňového