You are here

dividend syngenta

Dividend 030 FS

Aktualizovaný:
18.05.2021

Fungicídy

Moridlá

Balenie: 
S-pack kanister, 20 l, 200 l, HDPE sud
Zloženie: 
Formulácia: 
FS - kvapalný suspenzný koncentrát

Zdravý, rýchly štart pšeníc a tritikale

  • Jedinečná účinnosť proti sneti zakrslej (Tilletia controversa)
  • Vynikajúci účinok na mazľavú sneť pšeničnú (Tilletia spp.)
  • Rieši primárne infekcie septórie plevovej (Septoria nodorum)

Pôsobenie a spektrum účinku

Difenoconazole je systémovo pôsobiaci triazolový fungicíd so širokým spektrom účinnosti.Je DMI fungicíd prijímaný semenom a následne translokovaný do klíčiacich a vzchádzajúcich rastlín. Účinkuje proti hospodársky významným druhom húb z triedy Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes (napr. Tilletia spp., Ustilago spp., Fusarium spp., Septoria spp., Cochliobolus sativus). Dividend® 030 FS je určený hlavne na morenie proti komplexnému radu chorôb prenášaných osivom, ktoré spôsobujú tzv. padanie klíčiacich rastlín. Spoľahlivo ničí sneť zakrslú (Tilletia controversa). Má vedľajší účinok proti skorým výskytom štádia múčnatky trávnej (Erysiphe graminis). V odporúčaných dávkach je prípravok mimoriadne tolerantný k osivu i k mladým rastlinám. Pokusmi bolo preukázané o dva dni rýchlejšie vzchádzanie oproti ošetreným štandardným prípravkom. Vzchádzanie je rovnomerné s vyššou energiou. Plánovanú hustotu porastu dosiahnete za kratší čas.

  • Mimoriadna tolerancia k ošetrenému osivu
  • Ochrana mladých vzchádzajúcích rastlín
  • Široké spektrum účinku a sezónami overená spoľahlivosť
  • Pôsobí na choroby prenosné osivom aj pôdou
  • Dividend® 030 FS pôsobí na rýchlejšie, uniformnejšie vzídenie porastu
  • Vedľajšia účinnosť na potláčanie skorých výskytov múčnatky trávnej

Praktické odporúčania

Dividend® 030 FS je najúčinnejším a zároveň mimoriadne spoľahlivým moridlom proti všetkým druhom snetí vrátane sneti zakrpatenej. Je veľmi vhodný pre morenie množiteľských porastov pšenice a tritikale, pri ktorých uznávacom konaní je nutné, aby pri prehliadke porastov nebol zistený výskyt sneti zakrpatenej.
Prípravok výrazne pomáha dosiahnuť požadovanú kvalitu produkcie aj u bežných porastov. Pri výkupe merkantilu sa jednotlivé druhy snetí zamieňajú (mazľavé sneti, mazľavá sneť zakrpatená), rozlíšiť ich je ťažšie. U Dividend® 030 FS je výhodou, že prípravok 100 % kontroluje všetky druhy snetí bez rozdielu. Popri tom má difenoconazole niekoľko priaznivých vlastností, ako kontrolu primárnych infekcií septórie plevovej a priaznivý vplyv na energiu klíčenia. Preto je možné optimalizovať výsevok bez nutnosti pridávať „bezpečnostnú rezervu“.

Mimoriadna tolerancia k osivu umožňuje i prípadné medzisezónne preskladnenie ošetreného osiva bez negatívneho vplyvu na klíčivosť a bez straty účinnosti moridla, čo bolo preukázané opakovane pokusmi i v praxi. Moridlo Dividend® 030 FS je k dispozícii i s inováciou v podobe technológie „Formula M“. Prináša ďalšie výhody užívateľom moridiel spoločnosti Syngenta. Touto technológiou došlo k ďalšej optimalizácii rozpúšťadiel vo formulácii prípravku s cieľom zdokonaliť technológiu aplikácie a výrazne zlepšiť parametre kvality namorenosti osiva. Zlepšuje sa sypnosť tak čerstvo namoreného ešte vlhkého osiva, ako aj suchého namoreného osiva, čo má za následok zvýšenie kapacity morenia v priemere o 15 % vo veľkoprevádzkových podmienkach. Takto ošetrené osivo nie je podmorené ani premorené. Má optimálnu výslednú farebnosť a charakteristickú rovnomernosť.

Jačmeň jarný

Jačmeň ozimný

Pšenica jarná

Pšenica ozimná

Raž

Tritikale

  • Zdravý, rýchly štart pšeníc a tritikale