Obilniny

hyvido syngenta

Obilniny

hyvido syngenta

Technológia ošetrenia obilnín

Obilniny patria z hľadiska pestovateľského prostredia medzi veľmi nenáročné plodiny a sú schopné rásť v rôznych podmienkach a zároveň poskytovať veľmi dobrú úrodu. Sú využívané a pestované hlavne pre svoje semená. Obilniny sú v podstate usľachtilé trávy, ktoré vo svojich semenách obsahujú dôležité živiny pre živočíchy a teda aj pre človeka.

hyvido cta syngenta

Inovácia v pestovaní ozimného jačmeňa

Spoločnosť Syngenta prišla na slovenský trh s významnou inováciou v podobe uvedenia hybridnej technológie do pestovania ozimného jačmeňa. Hybridné jačmene Hyvido v praxi prinášajú vyššiu stabilitu úrod aj v prípade náročných stanovíšť, nepriaznivých poveternostných a pestovateľských podmienok....