You are here

Pleseň sivá na viniči

Pleseň sivá na viniči

Choroby

Latinský názov: Botryotinia fuckeliana
Český názov: Plíseň šedá v réve

 

HOSTITEĽSKÉ RASTLINY
Vinič

 

PRÍZNAKY

Pri napadnutí súkvetia plesňou sivou dochádza k jeho postupnému usychaniu. V priebehu priaznivého počasia pre rozvoj sa pleseň sivá objavuje aj na listoch v podobe hnedých škvŕn pokrytých sivým mycéliom. 

Na infikovanej strapine sa v miestach napadnutia tvoria hnedé až hnedo-sivé škvrny, ktoré sa rozrastajú. V dôsledku choroby dochádza pod týmito škvrnami k deštrukcii stopky a opadnutiu bobúľ. Poškodené nezrelé bobule menia svoju farbu na bledohnedú a tvorí sa v nich tzv. kyslá hniloba. Infekcia zrelého hrozna sa prejavuje tvorbou bledohnedých škvŕn na bobuliach, ktoré neskôr tmavnú. Na ich povrchu sa v prípade dostatočnej vlhkosti objavuje sivobiely nálet konídií. Občas je na infikovaných miestach možné pozorovať aj skleróciá v podobe nápadných čiernych útvarov rôznej veľkosti. Vodnaté škvrny svetlejšej farby sú typickým príznakom napadnutia letorastov viniča. Počas vegetácie môže huba žiť saprofyticky aj na dreve viniča, ktoré sa pri tom sfarbuje do žlta.

 

PREŽÍVANIE, ZDROJ INFEKCIE

Pleseň sivá prezimuje vo forme mycélia alebo odolných sklerócií. Na viniči sú tieto prezimovacie štádiá veľmi často na nevyzretých výhonkoch, zálistkoch a zvyškoch strapiny. Na jar z nich v prípade priaznivého počasia vyrastajú konidiofory s konídiami, ktoré sú zdrojom ďalších nákaz. Parazit v optimálnych podmienkach dokáže veľmi rýchlo produkovať nové konídie, ktoré sú roznášané pomocou vetra a dažďa.

 

DISPOZIČNÉ FAKTORY

Choroba sa šíri predovšetkým za daždivého počasia pri vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu okolo 85 – 95 %. Huba nemá na teplotu vysoké nároky. Klíčenie prebieha v širokom rozmedzí teplôt od 0,5°C do 30°C. Pri optimálnej teplote (20 - 23°C) konídie vyklíčia už v priebehu 4 – 9 hodín. Rýchlosť klíčenia tiež podporuje zvyšujúca sa cukornatosť v bobuliach viniča. Rany alebo trhliny v pokožkových pletivách viniča umožňujú rýchly vznik infekcie. Ako hrozno dozrieva, prieduchy postupne nekrotizujú a v pokožkových pletivách bobúľ sa tvoria mikrotrhliny, cez ktoré môže huba prenikať.

 

HOSPODÁRSKY VÝZNAM

Napadnuté súkvetia usychajú a opadávajú. V dôsledku infekcie nezrelých bobúľ dochádza k výskytu tzv. kyslej hniloby a prejavom vädnutia a usychania bobúľ. Počas vegetácie môže huba prerásť aj dovnútra dreva a občas spôsobiť až odumieranie ťažňov. Najväčšie straty však spôsobuje infekcia, ktorá sa šíri v štádiu zamäkania a dozrievania hrozna. Dochádza pri nej k významnému zníženiu úrody a k zmenám v kvalitatívnych parametroch hrozna. Mušty vyrobené z hrozna napadnutého plesňou sivou majú nižšiu cukornatosť, vyšší obsah kyseliny jablčnej a zle prekvášajú. Vo vínach je viac prchavých kyselín, glycerínu a menej aromatických látok. Biele vína sú náchylné na hnednutie a pri červených vínach dochádza k rýchlemu rozkladu farbiva.

 

METÓDY OCHRANY  

Riziko infekcie sa dá znížiť vyrovnanou výživou viniča. Komplexnou ochranou proti múčnatke a obaľovačom zabránime poškodeniu bobúľ, ktoré vytvára podmienky pre infekciu plesne sivej. V prípade priamej chemickej ochrany proti botrytíde platí zásada správneho termínu aplikácie. V období dokvitania a takisto aj vo fáze uzatvárania strapcov ošetrujeme predovšetkým náchylné odrody a lokality s pravidelným výskytom plesne sivej. Najefektívnejšie ošetrenie proti plesni sivej je v štádiu mäknutia bobúľ (1. a 2. dekáda augusta).

 

ODPORÚČANÉ PRODUKTY

Quadris Max, Switch 62,5 WG