You are here

Čerň repková

Čerň repková

Choroby

 

Latinský názov: Alternaria spp.

Český názov: Čerň na řepce

 

HOSTITEĽSKÉ RASTLINY

Repka olejka

 

PRÍZNAKY

Huby napadajú už vzchádzajúce rastlinky, na ktorých hypokotyloch sa objavujú tmavo šedé až čierne čiarkovité škvrny. Pri výnimočne silnom výskyte môže dôjsť aj k odumieraniu rastliniek. Na klíčnych lístkoch sa tvoria okrúhle, drobné škvrnky, na pravých listoch sú škvrny väčšie, až čierne, často s koncentrickým zónovaním. Staršie škvrny sú svetlejšie. Na listoch sa objavujú škvrny rovnako v jarnom období. Na stonkách sa tvoria pretiahnuté, tmavo sivé až čierne škvrny. Toto poškodenie má z hľadiska tvorby úrody minimálny význam.

Najväčšie straty sú spôsobené pri napadnutí šešúľ, na ktorých sú nepravidelné, drobné, okrúhle, ostro ohraničené škvrny. Šešule bývajú deformované, predčasne pukajú. Semená sú scvrknuté, nedozreté. Pri vyššej vzdušnej vlhkosti vyrastajú na napadnutých šešuliach čierne, nízke zamatové mycélia húb.

Na už dozretých šešuliach sa môže pri oneskorenej žatve ako sekundárny patogén objaviť aj druh Alternaria alternata. Škvrny na listoch možno zameniť s príznakmi húb Leptosphaeria maculans. Na rozdiel od Leptosphaeria maculans  však nevytvára na škvrnách plodničky - pyknidy. Na šešuliach môže dôjsť k zámene s príznakmi huby Botryotinia fuckeliana, ale černe vytvárajú za vlhka na šešuliach výrazne čierne mycélium.

 

PREŽÍVANIE, ZDROJ INFEKCIE

Huby prežívajú na pozberových zvyškoch. Sú prenosné i osivom.

 

DISPOZIČNÉ FAKTORY

Výskyt ochorenia podporuje sejba infikovaného osiva a infikované pozberové zvyšky v blízkom okolí novo zasiatych plôch repky.

Riziko hospodársky významného výskytu zvyšujú poľahnuté porasty s mohutným poschodím šešúľ, vlhké a teplé počasie v období tvorby a dozrievania šešúľ. Sekundárne napadnutie hubou Alternaria alternata podporuje oneskorený zber v dôsledku daždivého počasia.

 

HOSPODÁRSKY VÝZNAM

Hospodársky významný je iba výskyt na šešuliach. V jednotlivých rokoch je intenzita výskytu rôzna. Napadnutie kolíše medzi 50 % až 40 % šešúľ. Pri silnom napadnutí sa znižuje veľkosť semien a zvyšujú sa straty pri zbere.

 

METÓDY OCHRANY 

K ochranným opatreniam patrí kvalitná likvidácia pozberových zvyškov a zdravé osivo.

Cielená chemická ochrana sa nerobí, vedľajší účinok na čerň repkovú má ošetrenie proti bielej hnilobe.

 

ODPORÚČANÉ PRODUKTY

Amistar, Amistar Gold