Zelenuška žltopása

Puparium zelenušky žlutopásé
Klas poškozený žírem larev

Zaradenie škodlivého činiteľa


Škodcovia obilnín

Popis škodcu, hostiteľské rastliny


Imágo: 3–4 mm dlhé, žlté, čierny trojuholník medzi očami, hruď s čiernymi pozdĺžnymi pruhmi, zadoček so 4 tmavými priečnymi pruhmi. Larva: až 6 mm dlhá, žltavo biela, apódna, acephálna, zadoček s dvoma stigmami (dýchacie otvory). Vajíčko: 1 mm dlhé, lesklo biele, so sieťovitou štruktúrou povrchu. 1. generáciu lariev je možné nájsť na jarnej pšenici, ale taktiež na ozimnej pšenici a jarnom jačmeni, 2. generácia je na mladých výhonkoch všetkých ozimín a taktiež pýru a kŕmnych tráv.

Príznaky, možnosti zámeny


Larvy letnej a jesennej generácie spôsobujú dva úplne rozdielne príznaky. Ku koncu stĺpikovania zostávajú jednotlivé klasy nevymetané alebo metajú iba čiastočne. Po odstránení pošvy vlajkového listu sa na steble od bázy klasu až k najvrchnejšiemu kolienku ukáže hnedavá línia požeru, ktorá sa rozširuje smerom dole. Tam je možné nájsť larvu alebo hnedú kuklu. Od neskorej jesene sú na včasne siatych oziminách jednotlivé výhonky skrátené a zosilnené. Na ozimnej pšenici sú príznaky skrátenia stebiel a absencia metania zameniteľné s príznakmi napadnutia sneťou zakrpatenou. Príznak cez zimu zničených hlavných výhonov je možné zameniť s poškodením spôsobeným larvami zunčavky a kvetárky obilnej.

Biológia


Prezimujúce larvy sa kuklia na jar. Asi v období metania žita sa objavujú dospelí jedinci. Samička kladie až 100 vajíčok jednotlivo na horné listy neskoro stĺpikujúcich porastov pšenice a jarného jačmeňa. Asi po 8 dňoch sa liahnu larvy a prenikajú do pošiev až ku klasom. Potom vyžierajú ryhu v steble smerom dole až k prvému kolienku. Po mesiaci sa kuklia v listovej pošve. V čase žatvy jarného jačmeňa sa liahne 2. generácia dospelých jedincov. Vajíčka sú kladené od počiatku septembra na primárne listy výdrvu a tráv. Larva zničí jednu odnož, na ktorej báze potom prezimuje.

Hospodársky význam


Lokálny význam má iba druhá generácia, prvá prakticky neškodí.

Indikácia ošetrenia


Na priamu ochranu bezprostredne pred liahnutím lariev slúži táto prahová hodnota: 1 vajíčko na viac než 10 % rastlín na počiatku stĺpikovania.