Zelenina

zelenina

Patríme medzi najvýznamnejšie svetové firmy v oblasti šľachtenia a predaja osív zeleniny. Naše odrody spĺňajú tie najprísnejšie požiadavky a kritériá moderných pestovateľských technológií.

Šľachtiteľský systém spoločnosti Syngenta neustále vyvíja a produkuje nové odrody, ktoré vyhovujú dnešným vysokým nárokom na úrodu, odolnosť voči chorobám a škodcom a samozrejme aj zdravú výživu.