Zelenina

zelenina syngenta

Patríme medzi najvýznamnejšie svetové firmy v oblasti šľachtenia a predaja osív zeleniny. Naše odrody spĺňajú tie najprísnejšie požiadavky a kritériá moderných pestovateľských technológií. Šľachtiteľský systém spoločnosti Syngenta neustále vyvíja a produkuje nové odrody, ktoré vyhovujú dnešným vysokým nárokom na úrodu, odolnosť voči chorobám a škodcom a samozrejme aj zdravú výživu.

zelenina syngenta
 Osivá zeleniny
2016-2017

Kde objednať

seedstar syngenta

Seedstar spol. s r.o.
Prevádzka Šoporňa Štrkovec 6
925 52 Šoporňa
Tel/fax: +421 31 770 8365

Adriana Buriánková
Mobil: +421 905 623 240

Ľubomír Kiš – objednávky osív
Mobil: +421 918 687 603

Iveta Vargová – objednávky osív
Mobil: +421 907 721 317

Monika Hodinárová – kvety
Mobil: +421 907 722 540

Kampaňový manažér - špeciálne plodiny
Ján Murín
+421 903 720 381

Manažér pre kľúčových zákazníkov - osivo zeleniny
Daniel Antoš
+420 602 203 547