You are here

Voška broskyňová v zemiakoch

Virózní bramboryMšice broskvoňová- dospělecMšice broskvoňová - nymfa

Plodiny


  • Zemiak
  • Zemiak - množiteľské porasty

Zaradenie škodlivého činiteľa


Škodcovia zemiakov

Popis škodcu, hostiteľské rastliny


Bezkrídloví jedinci: asi 1,8 mm dlhí, hlava, hruď a zadoček žltozeleno až zeleno, redšie čisto žlto sfarbené, s hrbolčekom na čele. Sifunkuly ľahko kyjakovitého tvaru, svetlé, na konci tmavo sfarbené. Pre nymfy je typická červená farba. Okrídlení jedinci: 1,3–2,5 mm dlhí, hlava a hruď čierne až čiernohnedé, zadoček žltozelený až zelený, s hnedými pigmentovými škvrnami, po bokoch zadočka hnedé škvrny. Tykadlá najvyššie rovnako dlhé ako telo, sifunkuly hnedé, ľahko kyjakovité, prípadne valcovité. Zimným (hlavným) hostiteľom je broskyňa, niekedy taktiež neskoro kvitnúca čremcha. Letnými (vedľajšími) hostiteľmi sú okrem zemiakov taktiež cukrová repa, hlúboviny, repka, uhorky, jačmeň, lupína, tabak, bôb, hrach, reďkev, žito, špenát, pšenica, kukurica, ďalej okrasné rastliny (medzi iným ľalia, tulipány, primula) a početné buriny. Ďalšie vošky vyskytujúce sa na zemiakoch: Voška rešetliaková Aphis nasturtii Voška zemiaková Rhopalosiphoninus latysiphon Voška zeleninová Macrosiphum euphorbiae

Príznaky, možnosti zámeny


Extrémne napadnutie voškou broskyňovou, podobne ako napadnutie ostatnými voškami, môže pri zemiakoch viesť k zvinovaniu, zosvetleniu a deformácii listov, na listoch sú lesklé vrstvy medovice s následným rozvojom černí, rast rastlín sa spomaľuje. Priame škody satím sú však na zemiakoch vzácne. Vírusy prenášané voškou spôsobujú iné špecifické príznaky. Bezkrídlové vošky, predovšetkým nymfy, sú zameniteľné s voškou rešetliakovou a príležitostne aj s voškou bavlníkovou, okrídlené vošky sú zameniteľné s voškou zeleninovou (ktorá ale má hnedé pruhy miesto škvŕn na chrbte), s voškou cesnakovou a v žltých miskách taktiež s hojnou voškou bršlicovou (bez čelného hrbolčeka) a s voškou chmeľovou (čelný hrbolček vybieha do špičky).

Biológia


Voška broskyňová normálne prezimuje v štádiu vajíčka na hlavnom hostiteľovi – broskyni alebo jednotlivých iných príbuzných druhoch rodu Prunus (holocyklický vývoj). Na týchto zimných hostiteľoch sa od polovice marca liahnu živorodé tzv. zakladateľky, ktoré rodia väčšinou bezkrídlové jedince. Na zimnom hostiteľovi sa objavujú ešte 2–4 generácie s pribúdajúcim podielom okrídlených foriem. Tie sa sťahujú na letných hostiteľov, ako sú zemiaky, repa a i., kde vznikajú bezkrídlové samičky. Od polovice septembra prebieha nálet na zimných hostiteľov. V miernych zimách však môže tento druh prezimovať ako dospelí jedinci na burinách (anholocyklicky, bez zmeny hostiteľa).

Hospodársky význam


Voška broskyňová je rozšírená po celom svete. S veľkým náskokom predstavuje najdôležitejšieho prenášača vírusov. S výnimkou X vírusu zemiakov môže prenášať všetky vírusy zemiakov významné v strednej Európe (Y, A, M, S a vírus zvinutky).