Vítame Vás v programe Syngenta Takecare


Ošetrenie osiva je efektivne a v stále v stále väčšej miere využívaný spôsob ochrany úrody. Zodpovedné používanie prípravkov Seedcare (TM) si vyžaduje vedomosti o správnom postupe úpravy osiva a o správnom zaobchádzaní s osivom, ošetreným týmto spôsobom. Následujíce školenie vás oboznámi s osvedčenými postupmi, ktoré majú prínos pre vás ako prevádzkovateľov úpravovne osiva ako aj prínos pre životné prostredie. V priebehu obsluhy úpravovne alebo manipulacie s ošetreným osivom je pre nás všetkých veľmi dôležitá efektivna a zodpovedná práca.

Naším zámerom je, vám poskytnúť správne a náležité školenie, preto odpovedajte, prosím, na otázky, uvedené na nasledujúcej stránke. Tým je možné vykonať správu voľbu videozáznamov, používaných v priebehu školenia. Po prehrání videozáznamov nasleduje krátký test, pomocou ktorého zistíte, čo ste si z dôležitých bodov danej témy zapamätali.

Pokiaľ v ľavej časti uvediete svoju e-mailovú adresu a svoje meno, pošleme vám certifikát o úspešnom absolvovaní školenia.

Ďakujeme Vám za účasť a prajeme Vám úspešnú sezónu!

Syngenta Seedcare ™ Team