You are here

Vijačka kukuričná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plodiny

Zaradenie škodlivého činiteľa


Škodcovia kukurice

Popis škodcu, hostiteľské rastliny


Imágo: Veľkosť: v rozpätí krídel 27–32 mm. Sfarbenie: žltohnedé predné krídla, zadné krídla u samíc žlté, u samcov sivé. Larva: Typ: polypódna, húsenica. Veľkosť: 20–25 mm, sfarbenie sivožlté až okrovo načervenavé. V našich podmienkach patrí k mimoriadne závažným škodcom kukurice. Vijačka kukuričná je v Nemecku vďaka pribúdajúcemu rozšíreniu najrozšírenejším škodcom kukurice. Termíny prvých náletov motýľov sú veľmi závislé od priebehu počasia. V extrémne teplom lete sa s nimi v porastoch stretávame začiatkom júna, v normálnych letách až v prvej polovici až na konci júla. Desiaty až štrnásty deň po nakladení vajíčok sa liahnu žltohnedé húsenice, ktoré škodia na listoch a skoro potom sa zavrtávajú do stonky. Čím sú larvy staršie, tým viac požer zameriavajú na základy stonky. Prvé príznaky poškodenia sú naprieč listovými osami prebiehajúce ryhy a vyžraté otvory v strednej a hornej časti rastliny. Na stonke sa nachádzajú guľaté vyžraté dutiny, z ktorých uniká rozmelnená drvina a trus lariev. Kôpky tejto drviny ležia aj na báze listov. Horné články stonky s vlajkovými listami často praskajú. V ďalšom priebehu sa rastliny lámu v polke nasadených šúľkov. V priestore šúľkov prežierajú larvy bázu a dostávajú sa aj do vretena. Škody spôsobené vijačkou sú ďalej zvyšované rozšírením fuzarióz, ktoré spôsobujú lámavosť stebiel a tvorbu nekróz.

Príznaky, možnosti zámeny


Škodia iba húsenice. Vyžierajú steblá najčastejšie pod samčím kvetenstvom, často sa prežierajú aj do šúľkov. Napadnuté steblá sú vyplnené trusom a zvyškami rastlinných pletív, často dochádza k lámaniu stebiel. Možnosť zámeny nie je.

Biológia


Dospelí jedinci – nočné motýle, ktoré neškodia, sa objavujú v porastoch od počiatku júna. Oplodnené samičky kladú vajíčka na listy. Vyliahnuté larvy sa po krátkom čase prehrýzajú do stebiel alebo šúľkov. Dorastané húsenice prenikajú do bazálnych častí stebla, kde prezimujú.

Hospodársky význam


Vijačka kukuričná patrí k významným škodcom porastov pestovaných na zrno.

Indikácia ošetrenia


Nutnosť potreby hubenia vijačky je daná stupňom napadnutia, odolnosťou odrôd, obdobím zberu a spôsobmi zhodnotenia úrody. Sú známe mechanické, chemické aj biologické spôsoby možnej regulácie škodcu. Veľmi dôležité je rozdrvenie zvyškov rastlín a strniska po zbere a jeho hlbšie zaoranie. V mnohých európskych krajinách sú už povolené výsevy odrôd rezistentných voči vijačke, ktoré predstavujú aj možnosť efektívnejšieho spôsobu potlačovania tohto škodcu.