Technológia pestovania CLEARFIELD Plus

CLEARFIELD®  Plus  je technológia, ktorá využíva vyšľachtenú toleranciu proti látke imazamox

clearfield plus

Selektívny herbicíd Listego® Plus je určený na dvojklíčnolistové a jednoklíčnolistové jednoročné buriny v slnečnici tolerantnej k účinnej látke imazamox (len pre hybridy v technológii CLEARFIELD® Plus).

Spoločnosť Syngenta ponúka pestovateľom v segmente slnečníc s technológiou CLEARFIELD®  Plus osivá:

  • SY Bacardi
  • SY Onestar
  • SY Neostar
  • SY Chelsea
  • SY Diego
  • SY Gracia

Imazamox 25 g/l, dávka 1,2-2 l/ha. Aplikovať vo fáze slnečnice 2–8 listov. Aplikovať od vzídenia až po 3-4 pravé listy proti dvojklíčnolistovým burinám. Aplikovať vo fáze 1-2 listov proti jednoročným trávam.

Účinná látka imazamox je prijímaná listami a koreňmi. Je rozvádzaná prúdom živín a asimilátov do celej rastliny. Imazamox narušuje enzymatické pochody (AHAS), akumuluje sa v rastových vrcholoch.

Vzchádzajúce citlivé buriny po zasiahnutí zastavujú svoj rast, prestávajú konkurovať plodine a v priebehu 4 až 6 týždňov odumierajú. Zabudované zmáčadlo zaisťuje rýchly prienik účinnej látky do pletív rastlín. Prvým príznakom herbicídneho účinku, okrem zastavenia rastu burín, je tmavočervené zafarbenie alebo chloróza najmladších listov. Neskôr sfarbenie prechádza do nekróz až po odumretie rastlín. Rýchlosť účinku prípravku je závislá na druhu burín a ich rastových fázach, teplotných a vlhkostných podmienkach.

Inovácia:

• Clearfield® Plus hybridy
• Nová technológia zmáčadiel
• Vyššia selektivita k účinnej látke imazamox

listego_plus

Nová genetika, nové riešenie:

  • Jedna aplikácia
  • Vyššia selektivita k účinnej látke imazamox
  • Nová technológia zmáčadiel
Účinná látka:imazamox 25 g/l
Formulácia:SL – kvapalný koncentrát pre riedenie vodou
Balenie:5 L

Použitie a dávkovanie

listego_plus

Clearfield Production System

Prípravok Listego®Plus aplikujeme postemergentne, a to v rastovej fáze 2- 8 listov slnečnice (BBCH 12-18), v závislosti od rastovej fázy burín. Proti dvojklíčnolistovým burinám ošetrujte od vzídenia až po 3-4 pravé listy buriny (BBCH 10–14) a proti jednoročným trávam v štádiu 1-2 listov. Proti pichliaču roľnému, voškovníku obyčajnému a zárazám aplikujte prípravok v plnej dávke (2 l/ha).

Listego® Plus - spektrum účinku

Citlivé buriny: láskavec ohnutý, láskavec zelenoklasý, ovos hluchý, kapsička pastierska, mrlík biely, mrlík hybridný, durman obyčajný, prstovka krvavá, žltnica maloúborová, horčiak obyčajný, horčiak štiavolistý, mohár zelený, horčica roľná, ľuľok čierny, ambrózia palinolistá, ježatka kuria, bažanka ročná, podslnečník Theofrastov, mliečnik kolovratcový, loboda konáristá, voškovník obyčajný (len v dávke 2 l/ha), proso siate, skrutec európsky, zárazy (len v dávke 2 l/ha), čistec ročný.
Stredne citlivé buriny: pohánkovec ovíjavý, pichliač roľný (len v dávke 2 l/ha).
Odolné buriny: veronika perzská.

Možnosť bezpečnej postemergentnej aplikácie v slnečnici

listego_4