You are here

Technológia pestovania CLEARFIELD

CLEARFIELD® je technológia, ktorá využíva vyšľachtenú toleranciu proti látke imazamox.

Spoločnosť Syngenta ponúka pestovateľom v tomto segmente okrem osiva slnečnice pre CLEARFIELD® technológiu (NK Neoma) aj selektívny herbicíd Listego® určený na dvojklíčnolistové a jednoklíčnolistové jednoročné buriny v slnečnici tolerantnej k účinnej látke imazamox (len pre hybridy v technológii CLEARFIELD®).

Imazamox 40 g/l, dávka 1,2 l/ha. Aplikovať vo fáze slnečnice 2–6 listov. Aplikovať vo fáze dvojklíčnolistových burín 2–4 pár pravých listov, u tráv vo fáze 1-2 listu. Možnosť delenej aplikácie 0,6 + 0,6 l/ha.

Účinná látka imazamox je prijímaná listami a koreňmi. Je rozvádzaná prúdom živín a asimilátov do celej rastliny. Imazamox narušuje enzymatické pochody (AHAS), akumuluje sa v rastových vrcholoch.

Vzchádzajúce citlivé buriny po zasiahnutí zastavujú svoj rast, prestávajú konkurovať plodine a v priebehu 4 až 6 týždňov odumierajú. Zabudované zmáčadlo zaisťuje rýchly prienik účinnej látky do pletív rastlín. Prvým príznakom herbicídneho účinku, okrem zastavenia rastu burín, je tmavočervené zafarbenie alebo chloróza najmladších listov. Neskôr sfarbenie prechádza do nekróz až po odumretie rastlín. Rýchlosť účinku prípravku je závislá na druhu burín a ich rastových fázach, teplotných a vlhkostných podmienkach.

Spoľahlivé a jednoduché riešenie

  • Komplexné spektrum burín, reziduálny účinok
  • Účinok aj za suchých podmienok
  • Jedna aplikácia
Účinná látka: imazamox 40 g/l
Formulácia: SL – kvapalný koncentrát pre riedenie vodou
Balenie: 5 L

Použitie a dávkovanie

listego_1

Clearfield Production System

Listego® účinkuje na problematické buriny v dávke 1,2 l/ha vo fáze 2–4 listov slnečnice

Listego® - spektrum účinku

listego_2

listego_3

Výhody použitia Listego®

Účinnosť: Komplexné spektrum burín • Reziduálny účinok • Účinok aj za suchých podmienok
Jednoduchosť: Jedna aplikácia • Bez potreby partnera

Ochrana slnečnice

CLEARFIELD® je technológia, ktorá využíva vyšľachtenú toleranciu proti účinnej látke imazamox. Prípravok Listego® možno použiť len pre hybridy slnečnice označené ako CLEARFIELD®. Slnečnica odolná proti imazamoxu sa v dobe aplikácie musí nachádzať v rastovej fáze BBCH 12 – 16 (postemergentná aplikácia), trávy v rastovej fáze 1-1,5 listu a dvojklíčnolistové buriny vo fáze BBCH 12-14, t.j. 2-4 pravé listy. Aplikácia sa vykonáva raz za vegetačné obdobie.

Možnosť bezpečnej postemergentnej aplikácie v slnečnici

listego_4