You are here

Svetlohnedá škvrnitosť jačmeňa

Pyrenophora tritici-repentis 


Skvrny na listu vyvolané Drechslera tritici-repentisDrechslera tritici-repentis v porostu

Príznaky, možnosti zámeny


Príznakom napadnutia sú drobné, okrúhle sýto hnedé škvrny s výrazným žltým okrajom na listových čepeliach. Škvrny sa postupne zväčšujú, zasychajú, strácajú svoj pravidelný tvar, môžu aj splývať. Na zaschnutom pletive sa môžu tvoriť konidiofóry huby, na ktorých vyrastajú spóry, tie sú ale viditeľné iba pri zväčšení. V tejto fáze môže dôjsť k zámene s napadnutím septóriami, predovšetkým septóriou plevovou. Determináciu sťažuje fakt, že nie je neobvyklý súčasný výskyt patogénov na jednej rastline (jednom liste).

Prežívanie, zdroj primárnej infekcie


Huba patrí k fakultatívnym patogénom, prežíva na odumretých rastlinných zvyškoch na pozemku. Infikuje aj zrno, ale hlavným zdrojom infekcie je pozemok. Väčší rozvoj a šírenie choroby je pravdepodobné predovšetkým v rokoch s dlhšie trvajúcim dažďovým počasím v období stĺpikovania.

Dispozičné faktory


Vznik infekcie a šírenie ochorenia podporuje dlhšie trvajúce dažďové počasie. Náchylnejšie na napadnutie sú poškodené a starnúce pletivá listov.

Hospodársky význam


Pyrenophora tritici-repentis patrí k veľmi rozšíreným pôvodcom listových škvrnitostí pšenice u nás, aj keď je pravdepodobne často zamieňaná za prejavy napadnutia septóriami.

Metódy ochrany


K ochranným opatreniam patrí kvalitné zapravenie infikovaných pozberových zvyškov, voľba odolnejších odrôd. Zatiaľ hlavným ochranným opatrením je fungicídny postrek, ktorý sa aplikuje podľa potreby, obvykle približne v čase metania.

products bottle Syngenta

Artea Plus

Špičková ochrana listov aj klasov. Vysoko flexibilné a univerzálne použitie....