You are here

Sveřep vzpřímený

Bromus erectus


 

 

 

Zaradenie škodlivého činiteľa


Jednoklíčnolisté buriny

Popis


Jedno až viacročné lipnicovité trávy.
Výskyt: často sa vyskytujúce burinové trávy. Hojné ruderálne rastliny (medze, skládky sutiny, úhory), vzostupný výskyt v pestovaných plodinách (ozimné obilniny, repka ozimná). Nízke nároky na pôdu. Výskyt podporuje vynechanie orby a jednoduché povrchové spracovanie pôdy. Dobre prispôsobené suchým stanovištiam.
Životnosť v pôde: 1–2 roky (Bromus sterilis)
Priemerný počet výhonov/rastlina: vysoký
Rozmnožovanie: semenami, 800–1 600 semien na rastline (Bromus secali-nus); 200–1 000 semien/rastlina (Bromus sterilis)
Škodlivosť: vysoká, významné výnosové straty, spôsobuje silné poľahnutie a skorší zber

Rozlišovacie znaky


najmladší list: zložený
čepeľ listu: na okraji hrebeňovito brvitá, slabo rozštiepená
pošva: uzavretá, jemne ochlpená, v dolnej časti často červenofialová
jazýček: krátky

Obdobie vzchádzania


Klíčivosť: od jari do jesene
Min. teplota klíčenia: nízka
Hĺbka klíčenia: 0–7 cm (max. 13 cm)