Sveřep stoklasa

Bromus secalinus 


sverep syngenta
sverep syngenta

Zaradenie škodlivého činiteľa


Jednoklíčnolisté buriny

Popis


Jedno až viacročné lipnicovité trávy.
Výskyt: často sa vyskytujúce burinové trávy. Hojné ruderálne rastliny (medze, skládky sutiny, úhory), vzostupný výskyt v pestovaných plodinách (ozimné obilniny, repka ozimná). Nízke nároky na pôdu. Výskyt podporuje vynechanie orby a jednoduché povrchové spracovanie pôdy. Dobre prispôsobené suchým stanovištiam.
Životnosť v pôde: 1–2 roky (Bromus sterilis)
Priemerný počet výhonov/rastlina: vysoký
Rozmnožovanie: semenami, 800–1 600 semien na rastline (Bromus secali-nus); 200–1 000 semien/rastlina (Bromus sterilis)
Škodlivosť: vysoká, významné výnosové straty, spôsobuje silné poľahnutie a skorší zber

Rozlišovacie znaky


najmladší: list zvinutý
čepeľ listu: ochlpená, na okraji a líci ochlpená, slabo ryhovaná
pošva: uzavretá, lysá, silne žilnatá, staršie pošvy žlté až červené, praskajú
jazýček:

Obdobie vzchádzania


Klíčivosť: od jari do jesene
Min. teplota klíčenia: nízka
Hĺbka klíčenia: 0–7 cm (max. 13 cm)