You are here

Sveřep polní

Bromus arvensis  


 

 

 

 

 

Zaradenie škodlivého činiteľa


Jednoklíčnolisté buriny

Popis


Jedno až viacročné lipnicovité trávy.
Výskyt: často sa vyskytujúce burinové trávy. Hojné ruderálne rastliny (medze, skládky sutiny, úhory), vzostupný výskyt v pestovaných plodinách (ozimné obilniny, repka ozimná). Nízke nároky na pôdu. Výskyt podporuje vynechanie orby a jednoduché povrchové spracovanie pôdy. Dobre prispôsobené suchým stanovištiam.
Životnosť v pôde: 1–2 roky (Bromus sterilis)
Priemerný počet výhonov/rastlina: vysoký
Rozmnožovanie: semenami, 800–1 600 semien na rastline (Bromus secali-nus); 200–1 000 semien/rastlina (Bromus sterilis)
Škodlivosť: vysoká, významné výnosové straty, spôsobuje silné poľahnutie a skorší zber

Rozlišovacie znaky

najmladší list: zvinutý
čepeľ listu: ochlpená
pošva: uzavretá, na rube krátko ochlpená
jazýček: biely, jemne zúbkovaný
ušká: nie sú

Obdobie vzchádzania

Klíčivosť: od jari do jesene
Min. teplota klíčenia: nízka
Hĺbka klíčenia: 0–7 cm (max. 13 cm)

cukrovka syngenta

Zetrola

Flexibilná a vysoko selektívna